Ny ansættelse

Jerusalemskirken ansætter d. 1. februar 2019 Maria Thaarup i en deltidsstilling som familie- og ungdomsmedarbejder.

Maria Thaarups primære opgave bliver at udvikle et arbejde med småbørnsfamilier i centrum, på en måde så arbejdet nemt kan overtages af frivillige kræfter i menigheden. Sekundært skal Maria støtte op omkring den positive udvikling vi ser i menighedens ungdomsarbejde. Marias Thaarups ansættelse er for maksimalt tre år.

Vi er meget glade for på denne måde at kunne støtte og fremme udviklingen i menighedens arbejde med familier, børn og unge.

Jens K. Hansen, menighedsrådsformand
Louise Just, pastoraludvalgsformand
Ole Birch, menighedsforstander

 

 

 

Stillingsbeskrivelse for familie og ungdomsmedarbejder

 

Menigheden i Jerusalemskirken har de sidste år udviklet sig, så der er kommet flere småbørnsfamilier og flere unge i aldersgruppen 13-30 år. De aktiviteter som menigheden tilbyder har ikke i samme grad udviklet sig, og de eksisterende aktiviteter har ikke i udtalt grad appelleret til disse grupper. Ildsjæle i menigheden har derfor lavet nogle mere eller mindre græsrodsagtige tiltag.

For at sikre at der fortsat er aktiviteter og tilbud til den voksende målgruppe ønsker menigheden at ansætte en projektmedarbejder med særlig fokus på børne- og familiearbejdet.

De unge familier har brug for, at der bliver taget initiativ til nye aktiviteter som kan give familierne kristent indhold og et eller flere samlingspunkter i en travl småbørnshverdag. De unge har brug for støtte i det græsrodsarbejde der allerede er i gang, støtte til lederne og hjælp til at fastholde gruppen og udvikle flere frivillige leder.

Ansættelse af en Familie- og ungdomsmedarbejder vil have et forløb der maximalt kan strække sig over 3 år. Ansættelsen vil blive evalueret efter hvert år, hvorefter det vurderes om projektet skal fortsættes yderligere.

Forløbet er tænkt opdelt i 3 faser (undersøgelsesfasen, projektfasen og afslutningsfasen), fordi der ikke på forhånd foretaget en undersøgelse af målgruppernes ønsker. I undersøgelsesfasen vil den primære opgave derfor være at deltage i de eksisterende aktiviteter og evt. inviterer til et dialogmøde for at finde ud af hvilke behov og interesser der er for yderligere udvikling af aktivitetsniveauet. Der skal fastsættes udvalgte arbejdsområder og indsatser.

I projektfasen vil den vigtigste opgave være udvikle og igangsætte nye initiativer, samt understøtte de udvalgte ledere i arbejdet, så arbejdet kan vokse. Det er vigtigt at medarbejderen motiverer til frivilligt arbejde, så aktiviteterne kan leve videre når ansættelsen slutter.

I afslutningsfasen skal arbejdet have fokus på at aktiviteterne lever og selv udvikler nye ledere som kan tage over.

Vi kan tilbyde en stilling på 10 timer om ugen, og det forventes at projektmedarbejderen deltager i aktiviteter i menigheden der er relevante for målgruppen. Arbejdet vil blive planlagt i tæt samarbejde med menighedens præster og pastoraludvalg.