Kan du ikke se denne HTML mail?  Klik her
Februar 2017 i Jerusalemskirken

 

Børn og unge opfordres til at komme udklædte til gudstjenesten d. 26. februar. Bagefter spiser vi kirkefrokost (á 40,- kr.) og slår katten af tønden i gården. Der bliver sikkert også fastelavnsboller. Det bliver en stor fest i år, da både Den Internationale Menighed og spejderne er med.

Gudstjenester i februar
Juli

Søndag d. 7. kl. 16.00
Tekst: 5. Mos. 7, 6-9a & Joh. 15. 12-15
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Flemming Friis

Søndag d. 14. kl. 16.00
Tekst: 2. Mos. 20, 1-17 & Matt. 19, 16-26
Prædikant: Ole Birch
Musik: Orgel

Søndag d. 21. kl. 16.00
Tekst: 2. Mos. 24, 3-11 & Luk. 15, 11-32
Prædikant: Ole Birch
Musik: Flemming Friis

Søndag d. 28. kl. 16.00
Tekst: Hos. 11, 1-9 & Matt. 18, 21-35
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Orgel

August

Søndag d. 4. kl. 10.00
Tekst: Jos. 1, 1-9 & Joh. 17, 11-19
Prædikant: Hennie Stentoft
Musik: Orgel

Søndag d. 11. kl. 10.00
Tekst: Job. 42, 1-6 & Joh. 13, 1-15
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik:Kirsten Fredsby

Søndag d. 18. kl. 10.00
Tekst: Es. 42, 1-7 & Joh. 13, 33-36
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Flemming Friis

Søndag d. 25. kl. 10.00
Tekst: Es. 49, 1-6 & Joh. 17, 20-26
Prædikant: Ole Birch
Musik: Lovsangsbandet Refleks.

Young Copenhagen Gospel Festival

Er du mellem 9 og 19 år, og har du lyst til at synge gospel en hel weekend?

Det kan du komme til lørdag og søndag den 4. og 5. marts 2017 i Jerusalemskirken i København! Du bliver en del af et stort kor, som sammen lærer de nye sange, som Ruth Waldron fra England/Norge og Putri Dehn fra Danmark har med til weekenden. Søndag er I stjernerne ved et brag af en koncert med band, hvor jeres forældre, søskende, venner og alle mulige andre kan komme og høre jer!

Læs mere her

Fællesspisning
Torsdag d. 9. februar kl. 17.45 er der fællesspisning sammen med spejdere og konfirmander. Det koster 20,- kr.

Inspirationsdage med Alan og Debra Hirsch 10. og 11. marts

 

Går du og tænker på at starte et nyt trosfællesskab, er du i gang med et spirende arbejde, eller er du en del af en ældre menighed, der ønsker at vækste, så er weekenden her i Jerusalemskirken noget for dig.

I både undervisning og workshops vil der være fokus på nye strukturer, nyt kirkesyn og nytænkning om det at være kirke. Dagene vil helt sikkert inspirere dig, måske provokere dig og i alle fald vil du blive styrket i at følge Guds kald. Undervisningen starter fredag den 10. marts kl. 10 og slutter lørdag den 11. marts kl. 16.45. Fredagens program er åbent for alle, lørdagens er udelukkende for Metodistkirken.

Tilmelding på www.metodistkirken.dk/hirsch Har du spørgsmål til weekenden, er du velkommen til at sende din henvendelse til: hirsch@metodistkirken.dk

Menighedsnyt
Søndag d. 26. februar døbes Lilje Ravn, datter af Mikala Maria Hørdum Ravn og Brian Ravn. 
Menigheden ønsker til lykke.

Lægprædikantkursus
Kurset fortsætter med kursusaften tirsdag d. 28. februar kl. 19.00.

Præsterne bortrejst
Jørgen Thaarup og Ole Birch er bortrejst d. 11. til 17. februar.

Onsdagstræf

Onsdag d. 1. februar kl. 11.00 på Betaniahjemmet.
Sagen om Anton Bast
Jørgen Thaarup fortæller biskop Bast og retsagen imod ham i 1920-erne.

Onsdag d. 15. februar kl. 11.00 i Jerusalemskirken
Soldaten fra Yellowstone
Christian Alsted fortæller om et stykke spændende udvandrehistorie med forbindelser til nutiden.

Menighedsmødet – pastoratskonferencen
Distriktsforstander Keld Munk indkalder til pastoratskonference tirsdag d. 28. marts. Vi beder om at alle arbejdsgrenene har afholdt generalforsamlinger inden da og fremsendt deres indberetninger og reviderede regnskaber til kirkens kontor senest søndag d. 12. marts.

Aktiviteter og grupper i Jerusalemskirken

 

Gospelkoret Kefas: Hver mandag kl. 19-22 på 5. sal i kirken.
Formand: Sara A. Flinck Tlf. 26 64 62 60  
Revelation Gospel Choir: Torsdag på 5. sal i kirken kl. 18.30-21. www.rgospel.dk 
Form. Karsten Munk. Tlf. 24 29 56 97
Gospelkoret Saints & Sinners: Torsdag kl. 19.30, Buddinge Kirke. www.saintsandsinners.dk 
Leder: Peter Steinvig tlf. 2466 8584. 
Kirkekoret: Hver mandag kl. 19.00 i krypten.
Kirsten Fredsby, tlf. 20 87 36 14. 
Onsdagstræft d. 1. og 3. onsdag i måneden.
Kontakt Bent Fredsby på fredsby@live.dk. 
AA-møde Hver onsdag kl. 20.00 på 5. sal. 
Spejderne: Drenge og piger fra 1.kl. Hver torsdag kl. 18.30-20.00 i kirkens spejderlokaler. Indgang i gården. Ulveunger (1.- 2. klasse). Prærieulve (3-4. klasse). Storspejdere (5. klasse til 18 år). Roverledere (18 år og opefter). www.kobenhavnspejder.dk
For børn i kirketiden For spædbørn er der indrettet et lydisoleret spædbørnerum med højttalerlyd fra og udsigt til kirkerummet. Der er også lidt legetøj bagerst i kirkerummet, hvis man hellere vil være der. Ind i mellem vil der være tilbud om “børnekirke,” hvor nogle voksne tager børnene med ned i krypten til leg og bibelhistorie. Læs mere på facebookgruppen “Børn i Jerusalemskirken”. 
Løbegruppen: Løbetur i godt selskab onsdage fra kirkens gård kl. 17.30.
Gerard Hilgeman tlf. 29 80 66 28.
Smågrupper: Fordybelse, fællesskab, samtale, henvendelse til Ole Birch tlf. 33 12 96 06

Fastetiden

Fastetiden er de 40 dage fra fastelavn til påske. Metodistkirkerne i Danmark vil i denne tid arbejde med et fælles materiale udarbejdet af Ove og Lis Sørensen og Christina Preisler. Materialet kan bruges til personlig andagt og vil også inspirere gudstjenesterne. Det vil blive uddelt i gudstjenesterne fra begyndelsen af februar. Vi opfordre alle til at finde en måde at markere fasten i deres eget liv. Nedenstående er forordet til det fælles materiale, måske kan det inspirere dig.

Fastetiden kan give os vores åndelige sundhed tilbage. Den er et skjulested i Gud, hvor livet finder ly og lægedom. Vi har fået fasten for at hjertet på ny skal begynde at gløde af længsel efter Jesus. Pointen med fasten er ikke, at den skal gøre os bedre til at give afkald, men at den skal hjælpe os til at forundres.

Fasten er en tid, hvor man koncentrerer sig og søger den åndelige fornyelse – en tid, hvor livet får et skarpere fokus. I de første århundrede var påskefasten kort, fra langfredag til påskemorgen. Det var en streng faste, der knyttede sig til de dage, Jesus lå i graven. Fra 300-tallet begynder den 40 dages faste at blive omtalt, og i 600-tallet er den etableret i hele kirken. De 40 dage har deres baggrund i en række af bibelske motiver. De sammenlignes med Israels 40 års lange ørkenvandring på vej mod det forjættede land, men vi finder også de 40 dages faste hos tre bibelske skikkelser: Jesus, Moses og Elias. Jesus fastede 40 dage i ørkenen efter sin dåb og som forberedelse til sit virke. Moses fastede 40 dage på Sinaj bjerg, mens han skrev andet sæt lovtavler med de 10 bud. Elias fastede 40 dage på sin vandring gennem ørkenen inden han nåede frem til Guds bjerg Horeb. De tre faster er knyttet til et bjerg, og i alle tre tilfælde førte fasten dem frem til et gennembrud, et møde med det guddommelige mysterium. Det er også disse tre skikkelser, der mødes på forklarelsens bjerg og taler om Jesu kommende lidelse og død. Også vores påskevandrng fører os til et bjerg – nemlig Golgata, hvor Jesus gik i døden af fuldkommen kærlighed til hvert eneste menneske og på tredjedagen opstod til liv for verden.

Traditionelt har fasten været at afstå fra forskellige madvarer eller drikkevarer, men i dag vil det bestemt give mening at have vægten på andet end mavens faste. Overvej følgende spørgsmål og lad det hjælpe dig til, hvad du skal arbejde med i fastetiden:
- Overflødig luksus: Det vil jeg afstå fra, for at leve enklere og sætte pris på, hvad jeg har.
- Nydelser, som frister og kan komme til at fylde for meget: Her mærker jeg, at jeg begynder at blive for slap og vil mindske eller afstå (alkohol, tobak, fjernsyn, computer, mobiltelefon ...). 
- Kroppen, som forsømmes: På denne måde vil jeg behandle min krop bedre (f.eks. motion). 
- Møde uvaner: På disse områder vil jeg i år være særligt bevidst. 
- Tid til Gud: Sådan vil jeg give mere tid til Gud i min dag/uge. 
- Engagement for medmennesker: Sådan vil jeg satse mere på medmennesker som har det svært (f.eks. brev, besøg, penge, retfærdighed)

Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har tilmeldt dig via af vores hjemmeside. Hvis du ikke længere ønsker at modtage flere nyhedsbreve kan du afmelde dig her - du har også mulighed for at redigere din tilmelding
Stokhusgade 2 st., DK-1317 København K
Tlf. +45 3312 9606
jerusalemskirken@metodiskirken.dk