Kan du ikke se denne HTML mail?  Klik her
Januar 2016 i Jerusalemskirken
Anno Domini 2016
Det Herrens år 2016 er begyndt. 2015 er lagt bag os, badet i lyset fra julehøjtid og nytårsfest. Ethvert menneske har sin egen fortælling om, hvad 2015 var for et år. Hvilke glædelige begivenheder eller udviklinger året indeholdt, eller hvilke sorger og belastninger der skulle udholdes eller overvindes.

I den store verden er det på samme måde. 2015 så en hidtil uset strøm af flygtninge fra krigen i Mellemøsten vandre mod Europa og Danmark. Billederne af mænd, kvinder og børn langs vejene og ved grænseovergangene, og billeder af druknede børn i Middelhavet kom ind i vore stuer via TV og Internet. Hvem troede at vi skulle se noget sådant i Europa igen? Danskerne reagerede på meget forskellige måder. Nogle så med frygt for mere terror på den voksende flygtningestrøm. Nogle syntes ikke det skulle være vores problem eller udgift. Andre så medmennesker i nød og ville at vi, et af verdens rigeste lande, skulle tage godt imod de flygtende. Debatten vil nok fortsætte i det nye år. Som metodister er vores naturlige udgangspunkt næstekærlighed og omsorg for de svage, det vil det også være i det nye år.

Ved årets slutning oplevede vi så at verdens lande, ved en konference i Paris, endelig lavede en fælles aftale om reducere udledningen af drivhusgasser i atmosfæren og dermed stoppe den globale opvarmning. Det er håbefuld at der nu er enighed om dette. Fremtiden vil vise om menneskeheden har vist rettidig omhu i dette spørgsmål. Fra dansk side spares der nu på u-landsbistanden og omstillingen til grøn energi bremses op.

Hvert år byder på gode og dårlige nyheder. I dit og mit liv, i kirken og i verden. Men alle årene er Anno Domini, Herrens år. Vi er ikke alene! Året i kirken begynder med epifani, tekster fra Det nye Testamente om åbenbaring af at Gud er blevet menneske i Jesus. Han er kommet til os.

Godt nytår Ole Birch

Spejderne larmer i kirken…vi kommer tilbage til nedenfor hvorfor der er larm…

Jerusalemskirken har et stort spejderarbejde, der netop har passeret 100 spejdere. Det er uhyre flot! Vi har spurgt Christian Mikkelsen, der leder Jerusalemskirkens spejdere, hvorfor det går så godt.

- Der er flere grunde til dette, svarer Christian. Allerførst – der har igennem adskillige år været udført godt spejderarbejde, som danner et udgangspunkt for at arbejdet kan vokse. Derefter begynde gruppen for ca. 5 år siden en helt bevidst ekstern strategi – baseret på at blive meget synlige både på internettet og i lokalsamfundet.

I lokalsamfundet har man haft lejlighed til at promovere gruppen igennem nærtliggende fritidshjem flere gange. Yderligere er der for nyligt ophængt et skilt uden for kirken, der også henviser til spejderarbejdet. Også på internettet har man tænkt på, hvordan man henvender sig til folk, der ikke kender til Metodistkirken spejdere i forvejen. Spejderne hjemmeside hed tidligere MS Willerup, og kom meget, meget langt nede, hvis folk søgte efter spejdere i København. Hjemmesiden kan nu også findes via www.kobenhavnspejder.dk – der kommer meget højt oppe i søgninger. Så i bund-og-grund har en ændret overskrift gjort hjemmesiden nemmere at finde for folk, der ikke er ’indfødte spejdere’. Og naturligvis er gruppen også repræsenteret på Facebook. Den eksterne strategi har gjort at man har fat i masser af børn fra lokalsamfundet. Senest er der kommet et par stykker til fra Sølvgades Skole. Typisk sker der så det, at de nye tager kammerater med, som så tager andre med osv osv – og det ender med, at Jerusalemskirkens Spejdere må have en venteliste.

Og så tilbage til overskriften: Spejderne larmer i kirken. Dette kan forstås både bogstaveligt og overført. Bogstaveligt fordi spejdere jo ofte laver fysiske ting. Med økser og knive og rafter og bål og meget mere – det er svært at undgå at lægge mærke til når der er et spejdermøde i gang. Overført fordi spejdere jo nogen gange gør lidt vilde og mærkelige ting. Hænger et telt op på klatrevæggen eller rejser et raftetårn inde i kirkerummet eller andre mærkelige ting. Ofte har børnearbejde svært ved at skaffe ledere. Det er heller ikke nemt for Jerusalemskirkens spejdere, men det lykkes. Dette skyldes bl.a. at lederne fungerer godt sammen. Der er jo i spejderarbejdet et naturligt flow, de yngste deltagere går i 1. klasse og de ældste er 14-16 år gamle, men typisk bliver man undervejs leder og udvikler sig løbende.Gruppen forsøger også meget bevidst at lave arrangementer kun for ledere, hvor man kan lave diverse aktiviteter. De har således prøvet kajak-polo og prøvet at fægte. Til januar kommer der også et spændende arrangement for spejderlederne, men dette arrangement er stærkt fortroligt, så det kan vi ikke røbe her…. Så, ’JA’ – spejderne larmer ind i mellem, men det kan vi være glade for. Det er udtryk for en masse aktivitet – og en reklame for spejderarbejdet!

For interview Jens Kamp Hansen

Gudstjenester i januar
Søndag d.3. kl. 11.00 – Hellig 3 konger
Tekst: Matt. 2, 1-12
Prædikant: Ole Birch
Musik: Kirsten Fredsby

Søndag d. 10. kl. 11.00 - Gudstjeneste
Tekst: Luk. 3, 15-17, 21-22
Prædikant: Ole Birch

Søndag d. 17. kl. 11.00 - Nadver 
Tekst: Joh. 2, 1-11
Prædikant: Ole Birch
Musik: Flemming Friis

Tirsdag d. 19. kl. 18.30 – Kirkevandring
Starter i Skt. Pauls Kirke

Søndag d. 24. kl. 11.00
Tekst: Luk. 4, 14-21
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Lovsangsbandet Reflex

Onsdag d. 27. kl. 19.00 – Taïzegudstjeneste
Jørgen Thaarup og lovsangsgruppen

Søndag d. 31. kl. 11.00 - Gospel, nadver
Tekst: Luk. 4, 21-30
Prædikant: Ole Birch
Musik: Gospelkoret Kefas

Kirkesjov d. 14. januar
En legeplads for hele familien, fællesskabet er i centrum. Vi mødes fra 16.45 til drop in, kaffe og fri leg. Fra 16.45 er der aktiviteter for børn og voksne. Kl. 17.30 er der børnegudstjeneste, og kl. 18 slutter vi af med et børnevenligt måltid.

Fællesspisning

Den anden torsdag i hver måned fyldes caféen i kirkens krypt med glade stemmer af mange mennesker der hygger sig sammen. Når kirkesjov og konfirmandundervisningen slutter kl. 18.00, og lige før spejderne går i gang, mødes alle til et godt måltid mad, som Birthe Tang har stillet på benene. Alle er velkomne til at være med, det koster kun 20 kr. Denne halve time er en fantastisk anledning til at lære nye mennesker at kende og bygge bro mellem kirkens mange aktiviteter. Kom og vær med!

Juleindsamlingen 2015 - til verdens fattigste

Juleindsamlingen d. 24. december gav ca. 10.000.kroner. Onsdagstræf har i hele adventstiden haft en julebod i kirkens café. Salget herfra har givet over 10.000 kr. der også går til bespisningsprogrammet for fejl- og underernærede børn i Congo. Det betyder at Jerusalemskirken har indsamlet omkring 20.000 kr. til dette gode formål. Tak for den store indsats.

Onsdagstræf
6. januar på Betaniahjemmet, Kong Georgsvej 3, Frederiksberg.
Nadvergudstjeneste.

20. januar i Jerusalemskirken.
Slaveriets historie. Pastor Mark Lewis fortæller om de amerikanske slavers historie, og hvordan denne historie sætter spor i vore dages samfund.


Lægprædikantkursus
Kurset begynder det nye år med undervisning tirsdag d. 12. januar kl. 19.00.

Menighedens årsmøde 2016
Efter aftale med distriktsforstander Keld Munk afholdes menighedens årsmøde (pastoratskonference) tirsdag d. 12. april. Alle rapporter og reviderede regnskaber der skal indgå i fortrykket til mødet skal være indsendte til kirkens kontor senest 27. marts.

Bibelundervisning
Jørgen Thaarups undervisning om apostlenes gerninger holder pause i dette forår.

Bryllup
Lørdag d. 16. januar kl 12:00 vies i Jerusalemskirken; Mathilde Damgaard Nielsen og Nicolai Munk Fassel. Menigheden er hjertelig velkommen til globryllup.

Himmelske dage - Danske Kirkedage i Kbh. d. 5. til 8. maj
Hundredvis af arrangementer i krydsfeltet mellem kirke, samfund og kultur vil præge Københavns indre by i Kristi himmelfartsferien 5.-8. maj 2016. Nytorv er centrum for de store fællesarrangementer. Her kan du blandt andet opleve det store åbningsarrangement og koncerter med både kendte og nye navne. Der vil være arrangementer i kirker, forsamlingslokaler og kulturinstitutioner, men også i telte rundt omkring på byens pladser, hvor organisationer, foreninger, kirker og mange andre byder på debat, samtalesaloner, events, workshops og musik – en slags kirkernes folkemøde. Der vil være oplevelser for alle sanser, for alle aldersgrupper, for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig morgen til sen aften.

Sekretariatet for Himmelske dage efterlyser frivillige til at hjælpe med afvikling af arrangementerne. Gå ind på himmelskedage.dk, under ”værktøjskasse” og tilmeld dig.

Præsterne bortrejst
Jørgen Thaarup d. 3. til 10. januar - Nordiske distriktsforstanderes studietur til USA.
Ole Birch d. 18. til 24. januar - Møde i Connectional Table i  Portland, USA

Aktiviteter og grupper i Jerusalemskirken
Gospelkoret Kefas: Hver mandag kl. 19-22 på 5. sal i kirken. Tlf. 35 86 17 27. 
Revelation Gospel Choir: Hver torsdag på 5. sal i kirken kl. 18.30-21. www.rgospel.dk Tlf. 33 12 96 06. 
Gospelkoret Saints & Sinners: Torsdag kl. 19.30, Buddinge Kirke. www.saintsandsinners.dk Tlf. 45 87 06 32. 
Kirkekoret: Hver mandag kl. 19.00 i krypten. Kirsten Fredsby, tlf. 20 87 36 14. 
Onsdagstræft d. 1. og 3. onsdag i måneden. Kontakt Bent Fredsby på fredsby@get2net.dk
AA-møde Hver onsdag kl. 20.00 på 5. sal. 
Spejderne: Drenge og piger fra 1.kl. Hver torsdag kl. 18.30-20.00 i kirkens spejderlokaler. Indgang i gården. Ulveunger (1.- 2. klasse). Prærieulve (3-4. klasse). Storpejdere (5. klasse til 18 år). Roverledere (18 år og opefter). www.kobenhavnspejder.dk
For børn i kirketiden For spædbørn er der indrettet et lydisoleret spædbørnerum med højtalerlyd fra, og udsigt til, kirkerummet. Der er også lidt legetøj bagerst i kirkerummet, hvis man hellere vil være der. Ind i mellem vil der være tilbud om “børnekirke” hvor nogle voksne tager børnene med ned i krypten til leg og bibelhistorie. Læs mere på facebookgruppen “Børn i Jerusalemskirken”. 
Kirkesjov Rytmik, leg, sang og bibelhistorie for børn ifølge med en voksen. Det foregår den 2. torsdag i måneden med start kl. 16.15. Vi slutter med aftensmad kl. 18.00. Læs mere på hjemmesiden
Løbegruppen: Løbetur i godt selskab hver onsdag fra kirkens gård kl. 17.30. Henvendelse Gerard Hilgeman tlf. 29 80 66 28.

Smågrupper: Fordybelse, fællesskab, samtale, henvendelse til Ole Birch tlf. 33 12 96 06

Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har tilmeldt dig via af vores hjemmeside. Hvis du ikke længere ønsker at modtage flere nyhedsbreve kan du afmelde dig her - du har også mulighed for at redigere din tilmelding
Stokhusgade 2 st., DK-1317 København K
Tlf. +45 3312 9606
jerusalemskirken@metodiskirken.dk