Kan du ikke se denne HTML mail?  Klik her
Juni 2016 i Jerusalemskirken
Missionssøndag

 

Forestil dig en verden uden fattigdom sult, hvor mænd og kvinder er lige, hvor alle børn får en god uddannelse, og hvor vi passer på naturen så vore børn kan overtage en planet i balance. Lyder det utopisk og urealistisk? Det er faktisk hvad verdens ledere har vedtaget sidste efterår i verdens mest ambitiøse plan, der er indeholdt i de såkaldte ”Verdensmål for bæredygtige udvikling”.

Jerusalemskirken har besluttet at give sit bidrag til at verdensmål nummer 4 ”God uddannelse til alle” kan bliver opfyldt og det sætter vi fokus på til missionssøndagen d. 12. juni.

Kirkesjov d. 9. juni

En legeplads for hele familien, fællesskabet er i centrum. Vi mødes fra 16.45 til drop in, kaffe og fri leg. Fra 16.45 er der aktiviteter for børn og voksne. Kl. 17.30 er der børnegudstjeneste, og kl. 18 slutter vi af med et børnevenligt måltid. 

Fællesspisning 

Den anden torsdag i hver måned fyldes caféen i kirkens krypt med glade stemmer af mange mennesker, der hygger sig sammen. Når kirkesjov og konfirmandundervisningen slutter kl. 18.00, og lige før spejderne går i gang, mødes alle til et godt måltid mad, som Birthe Tang har stillet på benene. Alle er velkomne til at være med, det koster kun 20 kr. Denne halve time er en fantastisk anledning til at lære nye mennesker at kende og bygge bro mellem kirkens mange aktiviteter. Kom og vær med!

Gudstjenester i juni
Juli

Søndag d. 7. kl. 16.00
Tekst: 5. Mos. 7, 6-9a & Joh. 15. 12-15
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Flemming Friis

Søndag d. 14. kl. 16.00
Tekst: 2. Mos. 20, 1-17 & Matt. 19, 16-26
Prædikant: Ole Birch
Musik: Orgel

Søndag d. 21. kl. 16.00
Tekst: 2. Mos. 24, 3-11 & Luk. 15, 11-32
Prædikant: Ole Birch
Musik: Flemming Friis

Søndag d. 28. kl. 16.00
Tekst: Hos. 11, 1-9 & Matt. 18, 21-35
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Orgel

August

Søndag d. 4. kl. 10.00
Tekst: Jos. 1, 1-9 & Joh. 17, 11-19
Prædikant: Hennie Stentoft
Musik: Orgel

Søndag d. 11. kl. 10.00
Tekst: Job. 42, 1-6 & Joh. 13, 1-15
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik:Kirsten Fredsby

Søndag d. 18. kl. 10.00
Tekst: Es. 42, 1-7 & Joh. 13, 33-36
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Flemming Friis

Søndag d. 25. kl. 10.00
Tekst: Es. 49, 1-6 & Joh. 17, 20-26
Prædikant: Ole Birch
Musik: Lovsangsbandet Refleks.

Mindeord for pastor Ejler Busch Andersen

I slutningen af 70-erne og begyndelsen af 80-erne var jeg en ung metodist med hang til ungdomsstævner. Sammen med mange andre unge tog jeg bl.a. til Silkeborg, hvor der var en spændende præst der lavede gadeevangelisation og ”alternativt værtshus” i weekenderne. Det var mit første møde med Ejler Busch Andersen. En åben og tilgængelig personlighed, der var nysgerrig på andre mennesker og omsorgsfuld mod alle. Senere fik jeg lov at være sammen med Ejler på Centralmissionens ”drengelejr” på Solborgen. Ejler ledte os unge ledere med humor og engagement og åbnede vore øjne for drengenes sociale udfordringer.

Distriktsforstander Jørgen Thaarup skriver i forbindelse med Ejlers død. ”Ejler kom som ung med i Metodistkirken i Rønne. Han var stærkt engageret i spejderarbejdet og ungdomsforeningen. På et højskoleophold mødte han Ingrid, som han blev gift med og fik tre børn. Ejler kom til Esbjerg, hvor han først arbejdede på Vestfrost og dernæst blev ansat som KFUM-sekretær og arbejdede med unge mennesker. Det var også i Esbjerg, at Ejler blev lægprædikant i Metodistkirken. Ejler fik kald til præstetjeneste og begyndte som lokalpastor i Silkeborg. Derefter kom Ejler til Rønne, hvor han var præst i sin hjemmemenighed i Zionskirken. Efter tiden i Rønne kom Ejler til København, hvor han dels har været medarbejder i Centralmissionen og præst. De sidste år på arbejdsmarkedet var Ejler ansat på et herberg, hvor han arbejdede med hjemløse og socialt udsatte mennesket. Ejler var udnævnt som præst ved Betaniahjemmet på Frederiksberg, da han døde på Aldersgatedagen den 24. maj, 72 år gammel”.

Biskop Christian Alsted skriver i anledning af Ejlers død ”Jeg takker for Ejlers tjeneste i Metodistkirken og i det danske samfund. Vi har mistet en klog og reflekteret kollega, som livet igennem bevarede en sund nysgerrighed efter at lære nyt og fordybe sig i troen og teologien. Ejler havde en særlig evne til at se, rumme og knytte forbindelse til de svage og marginaliserede i samfundet, og det var særlig på det område hans faglighed og menneskelige varme udfoldede sig”.

Ære være pastor Ejler Busch Andersens minde

Ole Birch

Kirkenyt
Bryllup
Lørdag den 4. juni kl. 12.00 velsignes i Jerusalemskirken Lotte og Simon Munk Fassel. Samme dag kl. 15.00 vies Kathrine Tvilling og Kian Andersen.
Lørdag d. 18. juni vies Nikolai Tse Kaurin og Wingsee Tse Kaurin i Jerusalemskirken af pastor Finn Uth.

Mærkedage
Den 18. juni fylder Grethe Friis Jensen, Husum Vænge 37, Brønshøj, 90 år
Den 21. juni fylder pastor Charlotte Thaarup, Stokhusgade 2, 3. København K, 60 år.
Menigheden ønsker hjertelig tillykke

Dødsfald
Den 17. maj afgik Grethe Hur Jørgensen, Vejby, ved døden. Bisættelsen fandt sted i Jerusalemskirken den 21. maj, hvor pastor Finn Uth gjorde tjeneste.
Den 24. maj afgik pastor Ejler Busch Andersen ved døden, han bisættes fra Jerusalemskirken lørdag den 28. maj kl. 13.00.
Ære være deres minde

Onsdagstræf

Onsdag d. 1. juni kl. 11.00 på Betaniahjemmet
De kongelige haver. Chefen for de kongelige haver, Niels Mellergaard, fortæller om sit arbejde mellem dronninger og lugekoner.

Onsdag d. 15. juni 
Sommerudflugt til Nordsjælland. Vi besøger kunstmuseet Louiiana. Afslutning hos Gitte og Jens Christian Tvilling i Espergærde.

Kirkekaffe i sommerperioden
Nu er det snart sommer og det betyder, at vore kirkefrokosthold skal have en vel fortjent sommerferie.
Fra og med søndag den 19. juni til og med søndag den 14. august serveres der kirkekaffe efter gudstjenesterne.

Derfor har vi brug for DIN hjælp!

Indkøbene er klaret. Så du skal blot lave kaffe og te, skære kage, rette an, rydde af og vaske op.
Hvis du vil hjælpe, så kontakt Karna Bræstrup på telf. 6065 4896 eller på karnabrastrup@hotmail.com.

Præsternes ferie
Ole Birch holder ferie fra d. 20. juni til d. 3. juli og fra d. 9. juli til 17. juli.
Jørgen Thaarup er bortrejst fra d. 30. juni til 7. juli, og fra d. 7. til 14. aug. Han holder ferie d. 16. juli til d. 6. aug.
I perioden fra 30. juni til 4. juli kan henvendelse i påkommende tilfælde rettes til pastor Mai-Brit Tvilling på tlf. 28 68 71 74.

Aktiviteter og grupper i Jerusalemskirken
Gospelkoret Kefas: Hver mandag kl. 19-22 på 5. sal i kirken. Tlf. 35 86 17 27. 
Revelation Gospel Choir: Hver torsdag på 5. sal i kirken kl. 18.30-21. www.rgospel.dk Tlf. 33 12 96 06. 
Gospelkoret Saints & Sinners: Torsdag kl. 19.30, Buddinge Kirke. www.saintsandsinners.dk Tlf. 45 87 06 32. 
Kirkekoret: Hver mandag kl. 19.00 i krypten. Kirsten Fredsby, tlf. 20 87 36 14. 
Onsdagstræft d. 1. og 3. onsdag i måneden. Kontakt Bent Fredsby på fredsby@live.dk. 
AA-møde Hver onsdag kl. 20.00 på 5. sal. 
Spejderne: Drenge og piger fra 1.kl. Hver torsdag kl. 18.30-20.00 i kirkens spejderlokaler. Indgang i gården. Ulveunger (1.- 2. klasse). Prærieulve (3-4. klasse). Storpejdere (5. klasse til 18 år). Roverledere (18 år og opefter). www.kobenhavnspejder.dk
For børn i kirketiden For spædbørn er der indrettet et lydisoleret spædbørnerum med højtalerlyd fra, og udsigt til, kirkerummet. Der er også lidt legetøj bagerst i kirkerummet, hvis man hellere vil være der. Ind i mellem vil der være tilbud om “børnekirke” hvor nogle voksne tager børnene med ned i krypten til leg og bibelhistorie. Læs mere på facebookgruppen “Børn i Jerusalemskirken”. 
Kirkesjov Rytmik, leg, sang og bibelhistorie for børn ifølge med en voksen. Det foregår den 2. torsdag i måneden med start kl. 16.15. Vi slutter med aftensmad kl. 18.00. Læs mere på hjemmesiden
Løbegruppen: Løbetur i godt selskab hver onsdag fra kirkens gård kl. 17.30. Henvendelse Gerard Hilgeman tlf. 29 80 66 28.
Smågrupper: Fordybelse, fællesskab, samtale, henvendelse til Ole Birch tlf. 33 12 96 06

Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har tilmeldt dig via af vores hjemmeside. Hvis du ikke længere ønsker at modtage flere nyhedsbreve kan du afmelde dig her - du har også mulighed for at redigere din tilmelding
Stokhusgade 2 st., DK-1317 København K
Tlf. +45 3312 9606
jerusalemskirken@metodiskirken.dk