Hvor skal Jerusalemskirken bevæge sig hen i fremtiden?

Menighedsmøde søndag d. 29. oktober kl. 1230 – 14

En arbejdsgruppe af præster og menighedsråd i Jerusalemskirken er her i efteråret i gang med at udvikle en ny vision, som skal være ramme om kirkens udvikling i de kommende år. Visionen er bygget op om tre vigtige hjørnestene i kirkens arbejde Åbenhed – hvordan møder kirken omverdenen? Dannelse – hvad vil vi med menigheden og de mange andre, som deltager i kirkens mange aktiviteter? Næstekærlighed – hvad kommer der ud af livet i vores kirke, hvordan skal det mærkes af andre?

Menigheden er en meget vigtig stemme i kirkens udvikling. På menighedsmødet kan du og alle interesserede være med til at drøfte og konkretisere tankerne i den nye vision. På mødet vil følgende ske

  • Kort præsentation af tankerne i visionen – de tre temaer: åbenhed, dannelse, næstekærlighed v. Ole Birch
  • Drøftelse af jeres tanker omkring temaerne – i mindre grupper og siden i plenum – hvad betyder de store ord i praksis?
  • Opsamling af diskussionerne: Hvad tager vi med herfra i den videre proces

Mødet styres af Connie Yilmaz Jantzen, som er leder af Filadelfia Uddannelse, og bistår arbejdsgruppen med arbejdet med den nye vision

Ledersamling tirsdag d. 21. november kl. 18.00

På ledersamlingen skal vi arbejde videre med visionerne og trække imput fra kirkens arbejdsgrene med ind i processen. Også dette møde ledes af Connie Jantzen.

Jerusalemskirkens værdier

Jerusalemskirken opfatter sig selv som en del af Guds kirke, der er kaldet til at leve i kraft af Guds ånd og virke for at synliggøre Guds kærlighed. Derfor bæres vi af nogle grundlæggende værdier, som vi forstår som naturlige konsekvenser af det kristne budskab. Disse værdier er:

  • Åndelighed – vi vil søge Gud gennem gudstjeneste, bøn og samtale.

  • Engagement – vi vil med glæde og ansvarlighed løfte opgaver sammen.

  • Fællesskab – vi vil være en menighed, der er åben, tryg og rummelig som Guds kærlighed.

  • Frihed – vi vil i tro og tvivl søge og tage chancer for Guds rige.

Har du lyst til at være med?