Økonomi i Jerusalemskirken

Nedenfor en oversigt over hvorledes økonomien i Jerusalemskirken hænger sammen

 

Økonomi - Hvem betaler?
Vort budget for 2015 viser udgifter på ca. 1.400.000. Det er altså dette beløb, menighedens skal fremskaffe, hvis vi vil opretholde det ønskede niveau for menighedens arbejde. Menigheden modtager ingen offentlige tilskud, så alt skal komme ind ved frivillige gaver. Medlemmer af en frikirke betaler ikke kirkeskat. Til gengæld får kirken ingen økonomisk støtte fra staten.

 

Hvad får vi for pengene?
Menigheden virker jo på mange forskellige måder. Gudstjenesten er naturligvis væsentlig, men herudover er der jo mange aktiviteter, så som spejderarbejde, flere kor, ungdomsarrangementer, ældre arbejde og meget mere. Der er jo rigtigt mange tilbud ugen igennem. På en normal uge vil op imod 1000 mennesker komme igennem Jerusalemskirkens lokaler.

Hvad koster det at være medlem af Metodistkirken?
Det koster minimum, hvad der svarer til 1,6 % af din indtægt.

Dette svarer ca. til kirkeskatten, hvis du havde været medlem af Folkekirken. Men du er naturligvis velkommen til at give mere - for det er der brug for!

Bidrag til kirken kan trækkes fra i skat, hvis du følger et af principperne angivet nedenfor.

Der findes grundlæggende to forskellige måder at give gaver til menigheden:

 • Gennem forpligtelseserklæring. En forpligtelseserklæring tegnes for minimum 10 år. Man forpligter sig til, hvert år at give en bestemt procentdel af sin brutto- eller nettoløn eller et bestemt beløb til menigheden. Hele beløbet kan trækkes fra i skat . Beløbet kan betales ad en eller flere gange om året, som man ønsker det. Bare det samlede beløb nås inden årets udgang. Gavebrevet er personligt. Ægtefæller skal altså oprette hver sit, hvis de vil give begge to.
 • Gennem faste bidrag. Man giver et fast beløb hver måned til menigheden. Det meste kan trækkes fra i skat (de første 500 kr. kan ikke trækkes fra, og giver man mere end 15.000 kr. om året, kan kun de første 14.500 kr. trækkes fra.) Kassereren hjælper dig med at holde styr på hvor meget du har givet gennem året.

Derudover, er man naturligvis velkommen til at give yderligere gaver til menighedens arbejde. Alt modtages med tak. Gaver kan gives anonymt, ligesom man naturligvis ikke behøver at være medlem af menigheden for at give gaver, eller trække dem fra på selvangivelsen.

Kassereren indberetter dit bidrag til SKAT, så det fremgår automatisk på din selvangivelse.


Hvem kan jeg spørge?

Menighedens kasserer: Beatrice Wittlinger tlf. 35109065, e-mail: beatricewittlinger@gmail.com.

Herudover vil følgende kunne kontaktes:

• Tommy Laursen (formand for finansudvalget) tlf. 26 15 47 36. E-mail: t-laursen@schoch.dk 
• Ole Birch (præst i menigheden), e-mail ole.birch@metodistkirken.dk, tlf. 33 12 96 06 

 • Eksempler på kirkebidrag
  Ved en løn på kr. 250.000 om året bliver
  dette de månedlige beløb, som der altså
  ikke betales skat af igennem en
  forpligtigelses erklæring:

  5% er 1050 kr.
  4 % er 850 kr.
  3 % er 625 kr.
 • Tak for din gave