Menighedens præster, råd og udvalg

Præster

Ole Birch (Menighedsforstander)
Tlf. 33 12 96 06
E-mail. ole.birch(at)metodistkirken.dk

Jørgen Thaarup
Tlf. 33 12 96 06
E-mail. joergen.thaarup(at)metodistkirken.dk

Claus Kofoed Nielsen 
Tlf. 22 33 11 15
E-mail. Claus.Kofoed.nielsen(at)metodistkirken.dk

Joshua Kyeremeh (Pensioneret præst for den Internationale Menighed).
Tlf. 43 73 27 45
E-mail joshua.kyeremeh(at)metodistkirken.dk

Ledergruppen
Mathilde Fassel
Casper Egholm Jensen
Cecilia Bræstrup
Karna Bræstrup
Jørgen Thaarup
Ole Birch (Formand)
Tlf. 33 12 96 06
E-mail. ole.birch(at)metodistkirken.dk

Menighedsrådet
Jørgen Thaarup
Ole Birch
Tommy Laursen 
Louise Just Johansen 
Anni Hedegaard (Sekretær)
Beatrice Wittlinger (Kasserer)
E-mail: beatricewittlinger@gmail.com 
Udgiftsbilag sendes til Jerusalemskirken, Stokhusgade 2, 1317 København K. Att. Beatrice Wittlinger 
Jens Kamp Hansen (Formand)
Tlf. 40 28 42 60
E-mail. jkah(at)tdc.dk

Kirkeværgeudvalg
Anders B. Lassen
Gerard Hilgemann
Cecilia Bræstrup 
Georg K. Christensen
Mads Steen Højland
Peter Johansen (Kontaktperson)
Tlf. 24 81 25 74
E-mail. lbp.Johansen(at)mail.dk

Finansudvalg
Lene Maak
Nicolai M. Fassel
Mads Kamp Hansen  
Tommy Laursen (Formand)
Tlf. 22 66 99 77
E-mail. t-laursen(at)schoch.dk

Revisionsudvalg
Povl Brendes
Gert Nielsen

Pastoraludvalg
Rasmus Hastrup 
Pernille Jørgensen
Karna Bræstrup
Michael Nielsen
Michael W. Pedersen  
Louise Just Johansen (Formand)
Tlf. 29 29 74 02
E-mail: lbp.Johansen(at)mail.dk