Seneste om corona og Jerusalemskirken

Kirkekaffe er tilbage.
Fra 29. november er der igen kirkekaffe efter søndagens gudstjeneste. Det foregår i krypten efter følgende retningslinjer.
• Alle skal bruge mundbind når man går og står i caféen. Den serveringsansvarlige bruger desuden gummihandsker.
• Kaffen serveres i engangskrus der smides ud efter brug.
• Kaffen skænkes bag plexiglaspladerne og serveres sammen med indpakket sukker, mælk, rørepind og småkager af den serveringsansvarlige. Den serveringsansvarlige går en runde og skænker mere kaffe hvis det ønskes.
• Der må kun sidde 2 personer ved hvert bord.

Nye coronaregler – på med mundbindene!
Vi har nu modtaget information fra kirkeministeriet om implementeringen af regeringens nyeste stramning af reglerne for at stoppe spredningen af COVID 19. Det nye for os i Jerusalemskirken er at man nu skal bære mundbind når man ikke sidder på sin plads i kirkerummet. Det vil sige at man skal medbringe et mundbind og have det på når man går ind i kirken og indtil man sidder på en bænk. Når gudstjenesten er slut, skal man tage mundbindet på igen inden man går ud. Denne regel gælder straks på søndag d. 1. november. Reglerne gælder ikke for præster og andre medvirkende, men kirketjener og kirkeværter skal bære mundbind når de står eller går i kirkerummet. I øvrigt fortsætter vi med at passe på hinanden efter de regler der har fungeret siden maj. Vi giver ikke hånd, vi hoster i albuen, vi spritter af når vi kommer og vi holder afstand og sidder kun på de anviste pladser. Kirkekaffe og kirkefrokost er aflyst for nuværende. Vi savner det sociale fællesskab, men ønsker at passe på hinanden og ikke risikere nogen smittespredning.

 

Retningslinjer for arbejdsgrene og aktiviteter
For alle aktiviteter gælder at man slutter sin samling med at afspritte alle overflader og møbler som har været i brug!

For Jerusalemskirkens fire forskellige kor gælder de retningslinjer der udarbejdes af kulturministeriet. Vore kor kan fortsat mødes og øve, men under særlige retningslinjer.

Metodistkirkens Spejdere kan mødes til spejdermøde da børne og ungdomsaktiviteter er undtaget fra den generelle stramning af forsamlingsforbuddet. Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund giver løbende information til de lokale ledere.

Familiegudstjenesterne er aflyst for november og december. Det er vores vurdering af denne aktivitetstype ikke kan fungere for nuværende.

Smågrupper kan fortsat mødes, men her gælder de generelle forsamlingsregler og man må derfor højest være 10 deltagere.

Fra 1. november begynder Metodistkirkens Sociale Arbejde – Centralmissionen sine bespisninger tirsdag, torsdag og lørdag. Der gælder særlige regler for sociale tiltag og MSA er klar til at arbejde under disse.