Info til nabo

Her er informationsmaterialet om Jerusalemskirkens aktiviteter i 2016-17.