Lægprædikantkursus

Lægprædikantkursus er et kursus, som henvender sig til modne kristne og ledere på alle niveauer i kirkens arbejde og enhver, som ønsker at vide mere end den første introduktion til kristendommen.

Det er et kursus, som går i dybden med kristendommens indhold og kirkens historie og liv. Deltagerne kommer til at arbejde med bibeltolkning, kristen etik og egen trosopfattelse.

Lægprædikantkurset skal udruste deltagerne til at formidle det kristne budskab i prædiken, andagt, samtale og på skrift. Kurset forløber over tre år med en månedlig samling med læseopgaver og forberedelse fra gang til gang.

Kurset ledes af Jørgen Thaarup. 

 

Ressourcer:

Bøn dispositionsforslag

Metodismens, baptismens og missionsforbundets forhistorie

Prædiken dispositionsforslag

Tjenester i Metodistkirken

Opstartsbrev

Dåb i Bibelen & i kirken

De Sociale Principper

Et helhedssyn og en teologi

Frikirkerne i Danmark

Indvielse af Lægprædikant

Kursusbevis

Lægprædikant litteraturliste

Lægprædikant studieplan

Lægprædikant version af kirkeordningen

Lægprædikant pensum

Metodisme leksikalsk

Metodisme på dansk

Metodiskirkens Salmer & Sange

RITUALBOG for Metodiskirken

Tekstanalyse & prædikeforberedelse

 

Prædikener af John Wesley

Den bibelske frelsesvej

Den nye fødsel

Kristendom ifølge skriften

Næsten en kristen

Om synd hos troende