Onsdagstræf

Onsdagstræf tilbyder i dette forår en bibeltimer den 3. onsdag i måneden kl. 11.00. Det foregår i Jerusalemskirkens café. Medbring madpakke, der serveres kaffe á 10 kr.

Kontaktpersoner er Bent Fredsby, tlf. 2094 3037 og Ole Birch tlf. 3312 9606.

Januar d. 17.
Pastor Jørgen Thaarup indfører os i apostelen Paulus' brev til menigheden i Filipe.

Februar d. 21.
Efeserbrevet, Jørgen Thaarup.

Marts d. 21.
Galaterbrevet, Ole Birch

April d. 18.
Kollosenserbrevet, Jørgen Thaarup.

Maj d. 16. 
Romerbrevet, Jørgen Thaarup

Juni d. 20.
Sommerudflugt i private biler. Vi besøger Jægerspris Slot og grevinde Danners børnehjem. Eftermiddagskaffen drikkes hos Birte Depner. Pris inkl. entré og frokost 200,- kr. Tilmelding nødvendig.