Pastoratskonferencen 2020 - online

Vi har aftalt med distriktsforstander Thomas Risager at Jerusalemskirkens pastoratskonference afholdes tirsdag d. 12. maj som et online-møde. Konferencen skulle have været afholdt d. 31. marts men blev udsat på grund af forbuddet mod forsamlinger på over 10 personer.

Menighedsrådet har bestemt at alle skal kunne tage del i konferencen, der vil benytte sig af et online mødeprogram der hedder zoom. Hvis du ønsker at deltage, skal du senest d. 10. maj sende en e-mail til ole.birch@metodistkirken.dk. Du vil så modtage en e-mail med instrukser om hvordan du logger ind på mødet fra din computer.

Denne mødeform er langt fra ideel, men den er det mulige under de nuværende omstændigheder. I mødet vil der være mulighed for at deltage med spørgsmål og lignende, men det er langsommeligt og kan let virke forvirrende. Vi betragter det som en undtagelsessituation, hvor vi har nogle forretningsmæssige beslutninger der skal tages og så vender vi tilbage med levende medlemsdemokrati til næste år.

Programmet indeholder indberetning fra menighedsforstanderen, statistik og regnskaber for 2019 og budget for 2020, desuden indberetninger fra kirkeværger, arbejdsgrene og aktiviteter, samt valg til menighedens tillidshverv. I år skal vi bl.a. vælge hvem der skal repræsentere menigheden ved Metodistkirkens Årskonference de kommende 4 år.

I år er der et vigtigt forslag fra menighedsrådet om ændring af Jerusalemskirkens ledelsesstruktur. Dette forslag, samt det øvrige materiale til pastoratskonferencen vil være fremlagt i kirken fra søndag d. 22. marts.

Download materialet her.