Pastoratskonferencen 2020 - forslag til ny ledelsesstruktur

Tirsdag d. 31. marts kl. 18.30 (spisning kl. 18.00) indkaldes hermed Jerusalemskirkens årsmøde – pastoratskonferencen i kirkens café. Distriktsforstander Thomas Risager kommer fra Odense for at lede os igennem denne vigtige aften.

I en Metodistkirke stræber vi efter at vi er fælles om at forme vores kirke gennem vores engagement. Det sker mest igennem livet i kirkens aktiviteter og gudstjeneste, men også ved at deltage i medlemsdemokratiet. Derfor opfordres alle medlemmer til at komme og give sit bidrag til samtalen ved pastoratskonferencen. Faktisk tror vi at Guds helligånd udruster alle med gaver der kan bidrage til at kirken, der er Kristi krop, kan udfører sit arbejde i verden.

Programmet indeholder indberetning fra menighedsforstanderen, statistik og regnskaber for 2019 og budget for 2020, desuden indberetninger fra kirkeværger, arbejdsgrene og aktiviteter, samt valg til menighedens tillidshverv. I år skal vi bl.a. vælge hvem der skal repræsentere menigheden ved Metodistkirkens Årskonference de kommende 4 år.

I år er der et vigtigt forslag fra menighedsrådet om ændring af Jerusalemskirkens ledelsesstruktur. Dette forslag, samt det øvrige materiale til pastoratskonferencen vil være fremlagt i kirken fra søndag d. 22. marts.

Download materialet her.