Kan du ikke se denne HTML mail?  Klik her
Februar 2018 i Jerusalemskirken
Fastetema: Er din gud for lille?

I fastetiden tager vi fat i et af de allervigtigste emner inden for troens verden, nemlig vores gudsbillede og gudsforståelse. Troen på Gud ofte til stor debat, hvor folk argumenterer enten for eller imod Guds eksistens. Men der er ofte noget, der mangler i menneskers påstande om Guds eksistens, når de kommer frem i det offentlige rum. Det er hvilken slags ”gud” man argumenterer enten for eller imod. Kan det være, at vores forståelse af gud er for lille? Alle mennesker kan blive enige om, at det nærmest er umuligt at navigere igennem livet uden at tro på noget, der er større end os selv. For dem, der vælger Gud fra, vil der højst sandsynligt komme én eller anden form for erstatning: staten eller regeringen, humanisme, et moralkodeks eller en ideologi, fornøjelse, rigdom, osv. Disse ting kan opfylde et religiøst behov for orden og forbindelse med andre mennesker, vores omgivelser og verden, men er ikke i sig selv i stand til at tilfredsstille den dybeste længsel efter mening og åndelig befrielse.

Ikke desto mindre, når vi taler om Gud, er der behov for dybere eftertanke. Det giver ikke mening, at sige til sig selv, at troen på Gud er min grundlæggende overbevisning, hvis ikke jeg er klar over, hvilken slags Gud jeg egentlig tror på. Problemet for mange af os er, at forestillingen om Gud og det åndelige ”univers” er præget af vrangbilleder og fortegnede opfattelser. Ligner gud en streng forælder eller en skrap autoritær person, ivrige efter at angribe dig, når du gør noget forkert? Er gud en tanke, som er proppet ned i en kasse og trukket frem til særlige højtider eller når livet er svært? Ligner gud en langskægget bedstefar, en kosmisk julemand, en slags dukkefører eller en ”kum-ba-ya-syngende hippie”, som ellers er sød nok, men ikke i stand til at udruste os til den virkelige verden? Så er din gud er for lille.

Fra midten af februar vil vi overveje vores forståelse af Gud, både i form af en gudstjenesteserie og et andagtsmateriale, som bliver fremlagt for hele Metodistkirken i Danmark. Materialet er skrevet af Mark Lewis og Louise Aaen, der begge er præster i Strandby, med inspiration fra en bog af J. B. Phillips. Fastematerialet er illustreret af Dean Højegaard-Andersen, der er præst i Rønne.

Gudstjenester i februar
Juli

Søndag d. 7. kl. 16.00
Tekst: 5. Mos. 7, 6-9a & Joh. 15. 12-15
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Flemming Friis

Søndag d. 14. kl. 16.00
Tekst: 2. Mos. 20, 1-17 & Matt. 19, 16-26
Prædikant: Ole Birch
Musik: Orgel

Søndag d. 21. kl. 16.00
Tekst: 2. Mos. 24, 3-11 & Luk. 15, 11-32
Prædikant: Ole Birch
Musik: Flemming Friis

Søndag d. 28. kl. 16.00
Tekst: Hos. 11, 1-9 & Matt. 18, 21-35
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Orgel

August

Søndag d. 4. kl. 10.00
Tekst: Jos. 1, 1-9 & Joh. 17, 11-19
Prædikant: Hennie Stentoft
Musik: Orgel

Søndag d. 11. kl. 10.00
Tekst: Job. 42, 1-6 & Joh. 13, 1-15
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik:Kirsten Fredsby

Søndag d. 18. kl. 10.00
Tekst: Es. 42, 1-7 & Joh. 13, 33-36
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Flemming Friis

Søndag d. 25. kl. 10.00
Tekst: Es. 49, 1-6 & Joh. 17, 20-26
Prædikant: Ole Birch
Musik: Lovsangsbandet Refleks.

Lægprædikantkursus
Kurset fortsætter tirsdag d. 13. februar kl. 19.00.

Korbesøg fra Norge

 

Signatur er et meget dygtigt kor fra Metodistkirken i Oslo. Signatur sang, ligesom Kefas, ved Generalkonferencen 2016 i Portland. Signatur kommer på besøg hos Kefas i København d. 2. til 4. februar og medvirker ved gospelgudstjenesten søndag d. 4. kl. 11.00. Vi kan godt love at Kefas og Signatur tilsammen vil levere en musikoplevelse og gudstjeneste ud over det sædvanlige. Glæd dig og sørg for at være med!

Du kan også høre begge kor lørdag d. 3. kl. 16.00 i kirken. Læs mere på www.jerusalemskirken.dk

Aftale med Folkekirken

Lad os fejre fællesskabet mellem Den danske Folkekirke og Metodistkirken i Danmark!

Efter flere års grundige forberedelser foreligger nu en bilateral aftale mellem Den danske Folkekirke og Metodistkirken i Danmark. ”Én tro, én dåb, én nåde,” er titlen på aftaleteksten, der er den første bilaterale aftale på nationalt plan for både Den danske Folkekirke og Metodistkirken i Danmark. Aftaleteksten er en lokal dansk udmøntning af aftalen om kirkefælleskab, som er formuleret i Leuenberg Konkordien. Den danske Folkekirke og Metodistkirken inviterer alle til at deltage i de gudstjenestelige fejringer af det kirkelige fællesskab: Strandby Metodistkirke, Strandvej 36, 9970 Strandby d. 4. marts 2018 kl. 10.00

Københavns Domkirke, Nørregade 8, 1165 København K d. 11. marts 2018 kl. 10.00. Der vil således ikke være nogen gudstjeneste i Jerusalemskirken denne søndag. 

Læs mere på jerusalemskirken.dk

Onsdagstræf
Onsdag d. 21. februar kl. 11.00 i Jerusalemskirkens Café. Jørgen Thaarup underviser om Efeserbrevet. Husk madpakke.

Onsdagstræf består frem til sommerferien af en månedlig bibeltime i Jerusalemskirken og en udflugt i juni.

Kirkenyt
Mærkedage
Den 21. februar fylder Gunhild Mechta, Musvågevej 4, 2400 København NV, 70 år.
Den 27. februar fylder Ritha Lassen, Tømmerup Byvej 2, 4400 Kalundborg, 75 år.
Hjertelig tillykke

Young Copenhagen Gospel Festival
En weekend med masser af gospelsang og nye venskaber!

Er du mellem 9 og 19 år, og har du lyst til at synge gospel en hel weekend? Det kan du komme lørdag og søndag den 3. og 4. marts 2018 i Jerusalemskirken i København! I år har vi Sharlene- Monique Morris fra London og Katrine Brøndsted fra København som instruktører. Du bliver en del af et stort kor, som sammen lærer de sange, instuktørerne har med til weekenden. Søndag er du en af stjernerne ved en stor koncert med band, hvor jeres forældre, søskende, venner og alle mulige andre kommer og hører koret!

Læs mere på www.jerusalemskirken.dk

Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har tilmeldt dig via af vores hjemmeside. Hvis du ikke længere ønsker at modtage flere nyhedsbreve kan du afmelde dig her - du har også mulighed for at redigere din tilmelding
Stokhusgade 2 st., DK-1317 København K
Tlf. +45 3312 9606
jerusalemskirken@metodiskirken.dk