Kan du ikke se denne HTML mail?  Klik her
Januar 2018 i Jerusalemskirken
Nyt fra Finansudvalget
Kære medlemmer og venner af Jerusalemskirken.
Her op mod nytår er det også tid til at tænke på menighedens økonomi, så vi i fællesskab kan komme i mål med 2017. Mange bruger faste overførsler til at bidrage. Det er en ordning Finanskomiteen gerne ser brugt meget, da det giver løbende indtægter og større sikkerhed for budgettet. Hvis du ikke allerede får din bank til fast at overføre et månedligt beløb, kan du aftale det med dem eller selv ordne det i din Netbank.

I forhold til SKAT, er der flere muligheder for at du kan få fradrag:

Bidrag over 15.600 kr. årligt
Du kan have en ”Forpligtelseserklæring”, hvor du binder dig til at betale et fast beløb eller et beløb afhængig af din indkomst. Aftalen løber i 10 år. Du kan få en aftale, ved at henvende dig til kassereren, som også kan vejlede dig ift. Hvilken ordning, der passer dig bedst. Kassereren indberetter dit årlige bidrag til SKAT, så du kan fradrage det i din skattepligtige indkomst.

Bidrag op til 15.600 kr. årligt
Hvis du indbetaler op til 15.600 kr., kan du få fradrag for dette beløb. Du skal markere dit bidrag tydeligt med navn eller medlemsnummer, så kassereren kan indberette beløbet til SKAT. Indbetaling kan ske både ved kuverter til kollekten, MobilePay eller bankoverførsel.

For begge ordninger gælder, at beløbet skal være indbetalt inden nytår for at kunne fradrages.

Du er velkommen til at kontakte kasserer Beatrice Wittlinger for nærmere oplysninger. Nyttige oplysninger Girokort kan fås ved henvendelse til kassereren eller til præsten.

Menighedens giro nr. 5 05 43 70
Bank konto nr. 4180 - 4360214079
MobilePay 30473067
Menighedens kasserer: Beatrice Wittlinger tlf. 35109065, e-mail: beatricewittlinger@gmail.com.

Finanskomiteen ønsker alle god jul og godt nytår med tak for alle bidrag i det forgangne år.
På komiteens vegne Mads Kamp Hansen

Korbesøg fra Norge

 

Signatur er et meget dygtigt kor fra Metodistkirken i Oslo. Signatur sang, ligesom Kefas, ved Generalkonferencen 2016 i Portland. Signatur kommer på besøg hos Kefas i København d. 2. til 4. februar og medvirker ved gospelgudstjenesten søndag d. 4. kl. 11.00. Vi kan godt love at Kefas og Signatur tilsammen vil levere en musikoplevelse og gudstjeneste ud over det sædvanlige. Glæd dig og sørg for at være med!

Radiogudstjeneste
Søndag d. 21. januar transmitteres gudstjenesten fra Jerusalemskirken i Danmarks Radio. Det betyder at tidspunktet er flyttet til kl. 10.00 om formiddagen.

Af hensyn til transmissionen beder vi om at gudstjenestedeltagerne er på plads kl. 09.55.

Gudstjenester i januar
Juli

Søndag d. 7. kl. 16.00
Tekst: 5. Mos. 7, 6-9a & Joh. 15. 12-15
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Flemming Friis

Søndag d. 14. kl. 16.00
Tekst: 2. Mos. 20, 1-17 & Matt. 19, 16-26
Prædikant: Ole Birch
Musik: Orgel

Søndag d. 21. kl. 16.00
Tekst: 2. Mos. 24, 3-11 & Luk. 15, 11-32
Prædikant: Ole Birch
Musik: Flemming Friis

Søndag d. 28. kl. 16.00
Tekst: Hos. 11, 1-9 & Matt. 18, 21-35
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Orgel

August

Søndag d. 4. kl. 10.00
Tekst: Jos. 1, 1-9 & Joh. 17, 11-19
Prædikant: Hennie Stentoft
Musik: Orgel

Søndag d. 11. kl. 10.00
Tekst: Job. 42, 1-6 & Joh. 13, 1-15
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik:Kirsten Fredsby

Søndag d. 18. kl. 10.00
Tekst: Es. 42, 1-7 & Joh. 13, 33-36
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Flemming Friis

Søndag d. 25. kl. 10.00
Tekst: Es. 49, 1-6 & Joh. 17, 20-26
Prædikant: Ole Birch
Musik: Lovsangsbandet Refleks.

Onsdagstræf
Nadverandagt
Onsdag d. 3. januar kl. 11.00 på Betaniahjemme, Kong Georgsvej 3, Frederiksberg.
Ole Birch forestår andagten.

Bibeltime
Onsdag d. 17. januar i kirken. Jørgen Thaarup leder bibeltimen.

Den københavnske kirkevandring 2018
Danmarks største årlige tværkirkelige begivenhed foregår torsdag d. 25. januar i kvarteret omkring Jerusalemskirken. 800 til 1000 mennesker møder op i Skt. Pauls Kirke kl. 18.30 og besøger derefter i fire hold Jerusalemskirken, Skt. Ansgar Kirke, Sct. Albans Kirke, Den Russiske Kirke og Gustavskyrkan. Hvert sted får man en lille bid af en samlet gudstjeneste. Det er en rigtig god markering af det kirkelige fællesskab og en måde hvorpå vi kan markere de kristnes nærvær i byen. Kom og vær med!

Fællesspisning og højskoleaften
Torsdag d. 11. januar mødes spejderne, deres forældre og menighed til fællesspisning kl. 17.45. Når spejderne kl. 18.30 går til deres aktiviteter holdes der højskoleaften indtil kl. 20.00. Maden koster 20 kr. pr. person - ingen tilmelding.

Kirkenyt
Runde dage
Den 22. januar fylder Hasse Ferrold, Åboulevarden 7, 3.tv., 1635 København V., 70 år

Hjertelig tillykke

Aktiviteter og grupper i Jerusalemskirken
Gospelkoret Kefas: Hver mandag kl. 19-22 på 5. sal i kirken. Formand: Sara A. Aarenstrup Tlf. 26 64 62 60. www.kefas.dk 
Revelation Gospel Choir: Torsdag på 5. sal i kirken kl. 18.30-21. www.rgospel.dk 
Form. Karsten Munk. Tlf. 24 29 56 97
Gospelkoret Saints & Sinners: Torsdag kl. 19.30, Buddinge Kirke. www.saintsandsinners.dk 
Leder: Peter Steinvig tlf. 2466 8584. 
Kirkekoret: Hver mandag kl. 19.00 i krypten. Kirsten Fredsby, tlf. 20 87 36 14. 
Mandskoret The A-men: Mandage kl. 19.00 i børnekirkerummet. Kontakt: Daniel Steinvig danielsteinvig@gmail.com
Onsdagstræft d. 1. og 3. onsdag i måneden. Kontakt Bent Fredsby på fredsby@live.dk. 
AA-møde Hver onsdag kl. 20.00 på 5. sal. 
Spejderne: Drenge og piger fra 1.kl. Hver torsdag kl. 18.30-20.00 i kirkens spejderlokaler. Indgang i gården. Ulveunger (1.- 2. klasse). Prærieulve (3-4. klasse). Storspejdere (5. klasse til 18 år). Roverledere (18 år og opefter). www.kobenhavnspejder.dk
For børn i kirketiden For spædbørn er der indrettet et lydisoleret spædbørnerum med højttalerlyd fra og udsigt til kirkerummet. Der er også lidt legetøj bagerst i kirkerummet, hvis man hellere vil være der. Ind i mellem vil der være tilbud om “børnekirke,” hvor nogle voksne tager børnene med ned i krypten til leg og bibelhistorie. Læs mere på facebookgruppen “Børn i Jerusalemskirken”. 
Ungdomsforeningen. Hver anden onsdag aften på 5. sal. Formand: Matthias L. Flinck.
Smågrupper: Fordybelse, fællesskab, samtale, henvendelse til Ole Birch tlf. 33 12 96 06.

Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har tilmeldt dig via af vores hjemmeside. Hvis du ikke længere ønsker at modtage flere nyhedsbreve kan du afmelde dig her - du har også mulighed for at redigere din tilmelding
Stokhusgade 2 st., DK-1317 København K
Tlf. +45 3312 9606
jerusalemskirken@metodiskirken.dk