Kan du ikke se denne HTML mail?  Klik her
Marts 2018 i Jerusalemskirken
Young Copenhagen Gospel Festival

En weekend med masser af gospelsang og nye venskaber!

Er du mellem 9 og 19 år, og har du lyst til at synge gospel en hel weekend? Det kan du komme lørdag og søndag den 3. og 4. marts 2018 i Jerusalemskirken i København! I år har vi Sharlene- Monique Morris fra London og Katrine Brøndsted fra København som instruktører. Du bliver en del af et stort kor, som sammen lærer de sange, instuktørerne har med til weekenden. Søndag er du en af stjernerne ved en stor koncert med band, hvor jeres forældre, søskende, venner og alle mulige andre kommer og hører koret!

Læs mere på www.jerusalemskirken.dk

Missionsprojekt 2017 er afsluttet med succes
I 2017 har menighedens projekt talt ind i den verdensvide Metodistkirkes mål om at styrke global helse - helt konkret at redde 1mill børns liv gennem forbedret helse. Projektet har ligeledes haft sammenhæng med FNs verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel global helse. I begyndelsen af året satte os for at indsamle 50.0000 kr. til anskaffelse af 10 nye hospitalssenge med madrasser og udstyr til den lille og meget velfungerende lægeklinik i landsbyen Mulungwishi i Congo. I løbet af året har vi ved forskellige lejligheder samlet penge ind til projektet. Vi har bl.a. afholdt missionsmarked med besøg af Daniel Myhlendorf, en ung dansk lægestuderende, der fortalte om sine oplevelser på klinikken i Mulungwishi, vi har afholdt caféer i forbindelse med kulturnat og koncerter, haft julebod i kirkens café i december og samlet ind ved årets julegudstjeneste. Ved årsskiftet var vi nået langt over målet og havde indsamlet 70.000 kr, så der nu er råd til både de ti hospitalssenge, som vi havde planlagt, og yderligere udstyr til klinikken. En meget stor hjælp for en lille klinik, der er drives for meget begrænsede midler, og som gør en enorm forskel for befolkningens sundhed og helse i landsbyen. Jerusalemskirkens missionsforum vil gerne sende en stor TAK til alle, der har bidraget til årets projekt enten ved deltagelse, ved at give en hånd med ved de forskellige lejligheder og/eller ved at bidrage økonomisk til projektet. Det er et stærkt vidnesbyrd om næstekærlighed, at menigheden på denne måde deler sin rigdom og hjælper nogle af verdens fattigste! Jerusalemskirkes missionsforum

Aftale med Folkekirken

Lad os fejre fællesskabet mellem Den danske Folkekirke og Metodistkirken i Danmark!

Efter flere års grundige forberedelser foreligger nu en bilateral aftale mellem Den danske Folkekirke og Metodistkirken i Danmark. ”Én tro, én dåb, én nåde,” er titlen på aftaleteksten, der er den første bilaterale aftale på nationalt plan for både Den danske Folkekirke og Metodistkirken i Danmark. Aftaleteksten er en lokal dansk udmøntning af aftalen om kirkefælleskab, som er formuleret i Leuenberg Konkordien. Den danske Folkekirke og Metodistkirken inviterer alle til at deltage i de gudstjenestelige fejringer af det kirkelige fællesskab: Strandby Metodistkirke, Strandvej 36, 9970 Strandby d. 4. marts 2018 kl. 10.00

Københavns Domkirke, Nørregade 8, 1165 København K d. 11. marts 2018 kl. 10.00. Der vil således ikke være nogen gudstjeneste i Jerusalemskirken denne søndag. 

Læs mere på jerusalemskirken.dk

Onsdagstræf
Onsdag d. 21. marts kl. 11.00 i Jerusalemskirkens Café. Jørgen Thaarup underviser om Galaterbrevet. Husk madpakke.

Lægprædikantkursus
Kurset fortsætter tirsdag d. 20 marts kl. 19.00.

Kvindernes Internationale Bededag d. 2. marts

Kvindernes Internationale Bededag foregår i år i Jerusalemskirken fredag d. 2. marts fra kl. 15.30.

Kvinder fra Surinam har forberedt de tekster vi læser og beder sammen. Temaet er valgt fra skabelsesberetningen: Gud så, at det var godt. I år finder dette fælleskirkelige arrangement sted hos os. Charlotte Thaarup prædiker og vi hører også gospelmusik.

Bagefter er der socialt samvær i krypten. Vi hører lidt mere om Surinam og for 25 kr. kan du købe kaffe, te, boller og æblekage. Alle er inviteret til at deltage i denne spændende, tankevækkende og varierede arrangement.

Gudstjenester i marts
Juli

Søndag d. 7. kl. 16.00
Tekst: 5. Mos. 7, 6-9a & Joh. 15. 12-15
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Flemming Friis

Søndag d. 14. kl. 16.00
Tekst: 2. Mos. 20, 1-17 & Matt. 19, 16-26
Prædikant: Ole Birch
Musik: Orgel

Søndag d. 21. kl. 16.00
Tekst: 2. Mos. 24, 3-11 & Luk. 15, 11-32
Prædikant: Ole Birch
Musik: Flemming Friis

Søndag d. 28. kl. 16.00
Tekst: Hos. 11, 1-9 & Matt. 18, 21-35
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Orgel

August

Søndag d. 4. kl. 10.00
Tekst: Jos. 1, 1-9 & Joh. 17, 11-19
Prædikant: Hennie Stentoft
Musik: Orgel

Søndag d. 11. kl. 10.00
Tekst: Job. 42, 1-6 & Joh. 13, 1-15
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik:Kirsten Fredsby

Søndag d. 18. kl. 10.00
Tekst: Es. 42, 1-7 & Joh. 13, 33-36
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Flemming Friis

Søndag d. 25. kl. 10.00
Tekst: Es. 49, 1-6 & Joh. 17, 20-26
Prædikant: Ole Birch
Musik: Lovsangsbandet Refleks.

Fastetema: Er din gud for lille?

I fastetiden tager vi fat i et af de allervigtigste emner inden for troens verden, nemlig vores gudsbillede og gudsforståelse. Troen på Gud ofte til stor debat, hvor folk argumenterer enten for eller imod Guds eksistens. Men der er ofte noget, der mangler i menneskers påstande om Guds eksistens, når de kommer frem i det offentlige rum. Det er hvilken slags ”gud” man argumenterer enten for eller imod. Kan det være, at vores forståelse af gud er for lille? Alle mennesker kan blive enige om, at det nærmest er umuligt at navigere igennem livet uden at tro på noget, der er større end os selv. For dem, der vælger Gud fra, vil der højst sandsynligt komme én eller anden form for erstatning: staten eller regeringen, humanisme, et moralkodeks eller en ideologi, fornøjelse, rigdom, osv. Disse ting kan opfylde et religiøst behov for orden og forbindelse med andre mennesker, vores omgivelser og verden, men er ikke i sig selv i stand til at tilfredsstille den dybeste længsel efter mening og åndelig befrielse.

Fastematerialet ligger fremme i kirken. Deltag i gudstjenesterne.

Aktiviteter og grupper i Jerusalemskirken
Gospelkoret Kefas: Hver mandag kl. 19-22 på 5. sal i kirken. Formand: Sara A. Aarenstrup Tlf. 26 64 62 60. www.kefas.dk 
Revelation Gospel Choir: Torsdag på 5. sal i kirken kl. 18.30-21. www.rgospel.dk 
Form. Karsten Munk. Tlf. 24 29 56 97
Gospelkoret Saints & Sinners: Torsdag kl. 19.30, Buddinge Kirke. www.saintsandsinners.dk 
Leder: Peter Steinvig tlf. 2466 8584. 
Kirkekoret: Hver mandag kl. 19.00 i krypten. Kirsten Fredsby, tlf. 20 87 36 14. 
Mandskoret The A-men: Mandage kl. 19.00 i børnekirkerummet. Kontakt: Daniel Steinvig danielsteinvig@gmail.com
Onsdagstræft d. 1. og 3. onsdag i måneden. Kontakt Bent Fredsby på fredsby@live.dk. 
AA-møde Hver onsdag kl. 20.00 på 5. sal. 
Spejderne: Drenge og piger fra 1.kl. Hver torsdag kl. 18.30-20.00 i kirkens spejderlokaler. Indgang i gården. Ulveunger (1.- 2. klasse). Prærieulve (3-4. klasse). Storspejdere (5. klasse til 18 år). Roverledere (18 år og opefter). www.kobenhavnspejder.dk
For børn i kirketiden For spædbørn er der indrettet et lydisoleret spædbørnerum med højttalerlyd fra og udsigt til kirkerummet. Der er også lidt legetøj bagerst i kirkerummet, hvis man hellere vil være der. Ind i mellem vil der være tilbud om “børnekirke,” hvor nogle voksne tager børnene med ned i krypten til leg og bibelhistorie. Læs mere på facebookgruppen “Børn i Jerusalemskirken”. 
Ungdomsforeningen. Hver anden onsdag aften på 5. sal. Formand: Matthias L. Flinck.
Smågrupper: Fordybelse, fællesskab, samtale, henvendelse til Ole Birch tlf. 33 12 96 06.

Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har tilmeldt dig via af vores hjemmeside. Hvis du ikke længere ønsker at modtage flere nyhedsbreve kan du afmelde dig her - du har også mulighed for at redigere din tilmelding
Stokhusgade 2 st., DK-1317 København K
Tlf. +45 3312 9606
jerusalemskirken@metodiskirken.dk