Kan du ikke se denne HTML mail?  Klik her
Nyhedsbrev april 2021


Gudstjenester i den nærmeste fremtid.
Metodistkirkens ledelse har skrevet til os om mulighederne for gudstjenesterne i denne tid.

Kære venner!
Påsken står for døren. Vi fejrer Jesu sejr og triumf over død og grav. Opstandelsen gælder Jesus Kristus, men også kirken og enhver menigheds liv. I Metodistkirken fejrer vi påsken fra palmesøndag til påskedag. Men også alle søndagene frem til pinse. Ved afslutning af fastetiden og dens fordybelse står vi foran den sæson i kirkeåret, som påsketiden udgør. Samtidig er foråret på vej med grønne spirer og grokraft, som gør, at sort jord og nøgne grene pludselig viser liv og vækst på forunderlig vis. En hver knop, som snart vil briste, og enhver spire, som baner sig vej gennem mulden, er et vidnesbyrd om påskens central budskab, at verden skal forandres gennem opstandelse og nyt liv, som Gud kalder frem. Skabelse, opstandelse, grokraft og liv får i påsken samme indhold.

Vi vil foreslå alle kirkerne at afholde fysiske gudstjenester fra og med palmesøndag under følgende restriktioner: Udendørs gudstjenester kan afholdes med op til 50 personer, her kan synges med siddeafstand på 2 meter, og her kan fejres nadver. Der er ingen tidsmæssige begrænsninger, og der kan tilbydes efterfølgende servering. Mulighederne for udendørs gudstjenester er naturligvis afhængig af vejr og vind, og de pladsmæssige forhold fra by til by. Men overvej hvilke muligheder, der er i din by.

Ved fysiske gudstjenester i kirkerne er arealkravet 1 person pr. 7,5 kvadratmeter. I dette arealkrav indgår ikke de personer, som medvirker i afholdelsen af gudstjenesten. Tidsmæssigt anbefales begrænsning på 30 minutter, men det er ikke en skarp begrænsning, det er en vurdering. Og der kan fejres nadver efter de indarbejdede former, som den enkelte menighed allerede har udviklet. Hvis der er menighedssang skal siddeafstanden være 2 meter, og der må synges op til 10 vers fordelt på op til 4 sange. Der kan tilbydes servering efter gudstjenesten. Sprit og mundbind og afstand som hidtil.

Foreningsaktiviteter så som spejder, kor, børneklub, MU og menighedsaktiviteter er underlagt restriktionerne om op til 50 personer, når det foregår udendørs. Bibelkredse og smågrupper kan samles fysisk med op til 10 deltagere i private hjem. Ved møder i kirkens lokaler afventer vi lempelser inden vi kan åbne for alle møder og aktiviteter uden begrænsninger. Vi anbefaler, at menighederne fortsat anvender Webinar og streaming af gudstjenester, som hidtil.

Vi forventer, at der snart kommer yderligere lempelser af restriktionerne fra Kirkeministeriet. Når de kommer, vil I straks få besked fra os. Vi skal dog ikke forvente at lempelser i restriktionerne får effekt før midt i april måned. Derfor må vi forvente, at de anbefalede gudstjenestefejringer skal følge de restriktioner, som er angivet i denne e-mail.

God påskefejring i Metodistkirken!

Pastoratskonferencen d. 23. marts
Menighedens årsmøde blev afholdt som et zoom-møde tirsdag d. 23. marts. Rapporterne fra menighedsforstanderen, missionsgruppen, kirkeværger, onsdagstræf og arbejdsgrenene blev modtaget, regnskaber og budgetter blev godkendt og vi foretog valg til menigheden tillidshverv. Der var genvalg på de fleste poster. Sommer Tilde Nordbjærg er ny sekretær for menighedsrådet og Lars Sommer Nordbjærg er ny revisor. Vi brugte tid på at drøfte hvad vi kan gøre for at være klar når samfundet åbner igen efter Corona.

Gudstjenester
Skærtorsdag d. 1. kl. 19.00
Nadverandagt i kirken
Jørgen Thaarup og Ole Birch
Musik: Jacob Asmussen og Helene Bom
OBS. Denne andagt udsendes ikke på internettet.

Langfredag d. 2. april kl. 11.00
Liturgisk Andagt på Facebook og Youtube
Jørgen Thaarup og Ole Birch
OBS. Denne andagt kan man ikke deltage i fysisk.

Søndag d. 4. kl. 11.00 - Påskedag
Tekst: Es. 12, 1-6 & Mark 16, 1-8
Prædikant: Jørgen Thaarup
Organist: Alia Makhmud-Zade

Søndag d. 11. kl. 11.00
Tekst: 2. Mos. 15, 1-11 & Joh. 20, 19-20
Prædikant: Ole Birch
Organist: Kirsten Fredsby

Søndag d. 18. kl. 11.00
Tekst: Es. 25, 6-9 & Luk. 24, 13-35
Prædikant: Ole Birch
Organist: Alia Makhmud-Zade

Søndag d. 25. kl. 11.00
Tekst: Es. 61, 1-3 & Joh. 21, 1-14
Prædikant: Mads Kamp Hansen
Organist: Kirsten Fredsby

Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har tilmeldt dig via af vores hjemmeside. Hvis du ikke længere ønsker at modtage flere nyhedsbreve kan du afmelde dig her - du har også mulighed for at redigere din tilmelding
Stokhusgade 2 st., DK-1317 København K
Tlf. +45 3312 9606
jerusalemskirken@metodiskirken.dk