Kan du ikke se denne HTML mail?  Klik her
Nyhedsbrev januar 2020


Kirkevandringen 2020

Besøg 5 ud af 6 kirker i vores kvarter på én aften. Torsdag d. 23. januar mødes mange hundrede mennesker for at oplever Danmarks største årlige tværkirkelige arrangement ”Den Københavnske Kirkevandring”. Vi begynder i Sankt Pauls Kirke (Folkekirken) og går derfra i fire hold til Jerusalemskirken (Metodistkirken) Sankt Ansgar Kirke (Romersk katolsk) Alexander Nevsky (Russisk ortodoks) Sankt Alban (Anglikansk) og slutter sammen i Gustafskyrkan (Den Svenske Kirke).

Årets prædiken gives af pastor Jørgen Thaarup.

Hvornår skal vi holde gudstjeneste?

Mandag d. 20. januar er der menighedsrådsmøde. På dagsordenen er blandt andre emner evalueringen af hvordan gudstjenestetiden kl. 10.00 har fungeret i den 5 måneders prøveperiode vi har haft siden august. Vi har haft prøveordningen fordi vi ville have et fælles gudstjenestetidspunkt der passede godt for småbørnsfamilierne til den månedlige familiegudstjeneste.

Hvis du har et synspunkt om hvordan det har fungeret, som du gerne vi give menighedsrådet med i drøftelsen, så sig det til formand Jens Kamp Hansen eller én af præsterne inden d. 20.

Familiegudstjeneste d. 12. januar

Kom til familiegudstjeneste søndag d. 12. januar kl. 10 om ”Regnbuen”.

Det bliver en farverig gudstjeneste, hvor vi i sange, lege og bibelfortællinger skal vi se, hvordan Gud giver os mennesker og verden chancen for en ny begyndelse. Det er årets første familiegudstjeneste, men den sidste i rækken af familiegudstjenester om; "Børn i landskaber".

Uanset hvad din yndlingsfarve er, er du hjerteligt velkommen. Der er plads til røde, blå, gule, grønne – ja, alle mennesker!

Venlig hilsen
Rebekka Steinvig

Spejdergudstjeneste og nytårsparade

Spejderne holder nytårsparade i forbindelse med gudstjenesten søndag d. 19. januar kl. 10.00. Det er to af spejderlederne, som også er lægprædikanter, Carsten Bjerno og Andreas Morsbøl, der står for denne gudstjeneste.

Kirkenyt
Nye medlemmer
Søndag den 1. december blev Sommer Nordbjærg og Lars Sommer Nordbjærg optaget som bekendende medlemmer. Samme dag tilsluttede Nestor Guerrero og Teresa Gonzales sig menigheden.
Velkommen i fællesskabet

Onsdagstræf
Tilbud til dig der har fri i dagtimerne. Vi mødes kl. 11.00 2 onsdage om måneden til program efterfulgt af frokost (medbragte madpakker). Vi slutter ca. 13.30 med andagt.

Januar d. 15. Nadverandagt ved Ole Birch.

Gudstjenester
Søndag d. 5. kl. 10.00
Pagtsgudstjeneste
Tekst: 5. Mos. 16, 1-6 & Luk. 2. 41-52
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Kirsten Fredsby

Søndag d. 12. Kl. 10.00
Familiegudstjeneste
Rebekka Steinvig

Søndag d. 19. kl. 10.00
Tekst: 1. Sam. 3, 1-10 & Joh. 1, 35-51
Prædikant: Andreas Morsbøl/Carsten Bjerno
Musik: orgel

Torsdag d. 23. kl. 18.30
Kirkevandringen.
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Revelation Gospel Choir

Søndag d. 26. Kl. 10.00
Tekst: 1. Kong. 8, 22-30 & Joh. 2, 13-22
Prædikant: Ole Birch
Musik: orgel

Søndag d. 2. Februar
Gospelgudstjeneste
Tekst: 1. Kong. 10, 1-13 & Joh. 4, 7-14
Prædikant: Ole Birch
Musik: Gospelkoret Kefas

Aktiviteter og grupper i Jerusalemskirken
Gospelkoret Kefas: Mandag 19-22 på 5. sal. Formand: Sara Aarenstrup Tlf. 2664 6260. www.kefas.dk 
Revelation Gospel Choir Torsd. 18.30-21 på 5. sal. www.rgospel.dk Form. Karsten Munk. Tlf. 2429 5697
Gospelkoret Saints & Sinners: Torsdag 19.30, Buddinge Kirke. www.saintsandsinners.dk 
Leder: Peter Steinvig tlf. 2466 8584. 
Kirkekoret: Hver mandag kl. 19.00 i krypten. Kirsten Fredsby, tlf. 2087 3614. 
Onsdagstræft d. 1. og 3. onsdag i måneden. Kontakt Bent Fredsby på fredsby@live.dk. 
AA-møde Hver onsdag kl. 16.00 i børnekirken. 
Spejderne: Drenge og piger fra 1.kl. Hver torsdag kl. 18.30-20.00 i kirkens spejderlokaler. Indgang i gården. Ulveunger (1.- 2. klasse). Prærieulve (3-4. klasse). Storspejdere (5. klasse til 18 år). Roverledere (18 år og opefter). www.kobenhavnspejder.dk
For børn i kirketiden For spædbørn er der indrettet et lydisoleret spædbørnerum med højttalerlyd fra og udsigt til kirkerummet. Der er også lidt legetøj bagerst i kirkerummet, hvis man hellere vil være der. 
Ungdomsforeningen. Onsdag aften på 5. sal. Formand: Daniel Steinvig. danielsteinvig@gmail.com
Smågrupper: Fordybelse, fællesskab, samtale, henvendelse til Ole Birch tlf. 33 12 96 06.

Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har tilmeldt dig via af vores hjemmeside. Hvis du ikke længere ønsker at modtage flere nyhedsbreve kan du afmelde dig her - du har også mulighed for at redigere din tilmelding
Stokhusgade 2 st., DK-1317 København K
Tlf. +45 3312 9606
jerusalemskirken@metodiskirken.dk