Kan du ikke se denne HTML mail?  Klik her
Nyhedsbrev marts 2020


Forslag til ny ledelsesstruktur

Tirsdag d. 31. marts kl. 18.30 (spisning kl. 18.00) indkaldes hermed Jerusalemskirkens årsmøde – pastoratskonferencen i kirkens café. Distriktsforstander Thomas Risager kommer fra Odense for at lede os igennem denne vigtige aften.

I en Metodistkirke stræber vi efter at vi er fælles om at forme vores kirke gennem vores engagement. Det sker mest igennem livet i kirkens aktiviteter og gudstjeneste, men også ved at deltage i medlemsdemokratiet. Derfor opfordres alle medlemmer til at komme og give sit bidrag til samtalen ved pastoratskonferencen. Faktisk tror vi at Guds helligånd udruster alle med gaver der kan bidrage til at kirken, der er Kristi krop, kan udfører sit arbejde i verden.

Programmet indeholder indberetning fra menighedsforstanderen, statistik og regnskaber for 2019 og budget for 2020, desuden indberetninger fra kirkeværger, arbejdsgrene og aktiviteter, samt valg til menighedens tillidshverv. I år skal vi bl.a. vælge hvem der skal repræsentere menigheden ved Metodistkirkens Årskonference de kommende 4 år.

I år er der et vigtigt forslag fra menighedsrådet om ændring af Jerusalemskirkens ledelsesstruktur. Dette forslag, samt det øvrige materiale til pastoratskonferencen vil være fremlagt i kirken fra søndag d. 22. marts.

Gudstjenester
Søndag d. 1. kl. 11.00
Gospelgudstjeneste
Tekst: 5. Mos. 6, 10-17 & Luk. 4, 1-13
Prædikant: Ole Birch
Musik: Gospelkoret Saints and Sinners

Søndag d. 8. kl. 11.00
Tekst: Esaja 35, 1-10 & Matt. 12, 22-32
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Organist Flemming Friis
Kirkekoret medvirker
Barnedåb

Søndag d. 8. kl. 17.00
Ungdomsgudstjeneste ”Postkort fra Gud”

Søndag d. 15. kl. 10.00 (OBS. Tidspunktet)
Familiegudstjeneste

Søndag d. 22. kl. 11.00
Tekst: 1. Kong. 19, 1-12 & Luk. 9, 28-36
Prædikant: Ole Birch
Musik: Organist Alia Makhmudzade

Søndag d. 29. Kl. 11.00
Tekst: Jer. 31, 31-34 & Mark. 14, 12-26
Prædikant: Jørgen Thaarup
Musik: Organist Kirsten Fredsby

Tirsdag d. 31. kl. 18.30
Pastoratskonferencen 2020
Spisning kl. 18.00.

Ungdomsgudstjenester i marts, april og maj

Velkommen til forårets ungdomsgudstjenester, som er gudstjenester i unge klæder uden så mange andre regler for, hvordan det hele skal udføres. Der bliver en ungdomsgudstjeneste i marts, april og maj, og sammen sætter de fokus på Treenigheden under overskriften: ”Der er postkort fra…” ”Postkort fra Gud” er den første af de tre ungdomsgudstjenester og finder sted søndag d. 8. marts kl. 17. Sæt også kryds i kalenderen søndag d. 19. april, hvor der er ”Postkort fra Jesus” og søndag d. 17. maj, når der kommer ”Postkort fra Helligånden”. Gudstjenesterne begynder hver gang kl. 17 i Jerusalemskirken. Vi glæder os til endnu en sæson.

Og alle er velkomne til at være med!

Kh. Mathias, Andreas, Jeanne, Kathrine, Rebekka og Emilie

Kirkenyt
Mærkedage
Den 6. marts fylder Anni Hedegaard Jensen, Weidekampsgade 51, 2300 København S., 70 år.
Hjertelig tillykke


Årets fastemateriale er lavet af Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund (MBUF). Det hedder Wesley Challenge og vil være fremlagt i kirken fra d. 23. februar. Materialet kan også downloades her.

Kvindernes Internationale Bededag

Fredag d. 6. marts i år er det kvinder fra Zimbabwe der leder os i bøn. De valgte som tema: Rejs dig! Tag din båre og gå! Gennem teksterne vil de give os mod til forandring, til at søge helbredelse, tilgivelse og et nyt liv i forsoning.

Vi mødes kl. 15 i Taksigelseskirken, Jagtvej 165, 2100 Kbh Ø, tæt på Vibenshus Runddel hvortil der kører metro og busser. Efter gudstjenesten er alle inviteret til socialt samvær. Der hører vi mere om Zimbabwe og for 25 kr. kan der købes kaffe, te, boller og æblekage. Alle er velkommen til at deltage i denne spændende og tankevækkende arrangement.

Onsdagstræf
Tilbud til dig der har fri i dagtimerne. Vi mødes kl. 11.00 2 onsdage om måneden til program efterfulgt af frokost (medbragte madpakker). Vi slutter ca. 13.30 med andagt.
4. marts. "Troen på Herren i mødet med Kana'ans frugtbarhedsreligion". Jørgen Thaarup genfortæller Det Gamle Testamente.
18. marts 100-året for genforeningen i 1920. Ole Birch fortæller.

Giv slip!

Familiegudstjenesten søndag d. 15. marts kl. 10.00 ligger i fastetiden og skal handle om at ’give slip’. Nogle gange kan det være svært at give slip. Som f.eks. på et stykke legetøj, vi i legen skal dele med en ven. Andre gange oplever vi, det er en befrielse at give slip, fordi visse tanker, følelser og opgaver er for tunge at bære alene. Ved marts måneds familiegudstjeneste skal vi øve os i at ’give slip’.

Vi skal bl.a. stifte bekendtskab med en robot, der kaster med mønter, en tidsrøvermaskine og en monstertung rygsæk. Og der vil være sang, bøn og fællesskab med fokus på Jesus, som er med os hver dag – og som gav slip på det største, han kunne give, i kærlighed til mennesker.

Alle er velkomne til familiegudstjenesten kl. 10 og efterfølgende hygge i krypten.

Temaaften om børns åndelige udvikling
Temaaften 30. marts om børns åndelige udvikling og tro Mange forældre ønsker at give troen videre til deres børn, men oplever, at det kan være svært at prioritere tid med Gud i hverdagen. Velkommen til denne temaaften mandag d. 30. marts kl. 19.00-21.30, som er skræddersyet til dig, der er optaget af børns åndelighed og trosudvikling. Vi skal lytte til to dygtige oplægsholdere, Anne Thompson og Maria Bræstrup Aaskov, og vi skal dele erfaringer og bringe inspiration med hjem. Temaaftenen er særligt henvendt til forældre, bedsteforældre, børnekirkemedarbejdere – og alle med interesse for børns åndelighed og trosudvikling. Aftenen arrangeres af Jerusalemskirken og Solrød Frikirke og vil finde sted i Solrød (nærmere adresse følger). Er du interesseret i at deltage, så få mere information på facebook og hos Rebekka Steinvig: rebekka.steinvig@metodistkirken.dk

Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har tilmeldt dig via af vores hjemmeside. Hvis du ikke længere ønsker at modtage flere nyhedsbreve kan du afmelde dig her - du har også mulighed for at redigere din tilmelding
Stokhusgade 2 st., DK-1317 København K
Tlf. +45 3312 9606
jerusalemskirken@metodiskirken.dk