Det hele startede i England

John Wesley prædiker

 

Metodistkirken i Danmark har baggrund i en engelsk bevægelse i 1700-tallet. Denne bevægelse spredte sig til det nye Amerika og blev her til en kirke. Da danske udvandrere i 1800-tallet rejste til Amerika, mødte nogle af dem Metodistkirken og blev engagerede. Nogle af disse udvandrere, der var blevet metodister, vendte tilbage og stiftede i midten af 1800tallet metodistkirker i Norge og Danmark.I 1865 bliver Metodistkirken et anerkendt trossamfund i Danmark. 

Den personlige historie, der satte det hele i gang

Historien om metodismen tager udgangspunkt i historien om den engelske præst, John Wesley (1703-1791). Allerede i sin tidlige ungdom ønskede Wesley at gøre så meget for Gud og andre mennesker, som han kunne. En historie, der ofte fortælles om ham, er, at han hver dag stod tidligt op for at bede, og at han regelmæssigt besøgte fanger og fattige. Wesley oplevede på et tidspunkt i sit liv en troskrise. Efter samtaler med vise mennesker og megen læsning, gik det op for ham, at et menneske bliver modtaget helt hos Gud, når det tror. Det var en meget personlig oplevelse, der førte til denne indsigt. Wesley har selv beskrevet den følelse, han fik, da det gik op for ham, at han var frelst på grund af sin tro alene: Jeg følte mit hjerte varmet på en mærkelig måde…

Det afgørende for Wesley blev, at et menneske bliver frelst alene ved tro, ikke på grund af gode gerninger. Ud fra det fundament, mente Wesley, kan mennesker så udvikle sig, så troen får udtryk i handling. Dermed kombinerede han sin ungdoms længsel efter at gøre godt med hans vigtige erkendelse af, at mennesker frelses ved tro.

Den personlige oplevelse blev til en bevægelse

For John Wesley var det afgørende at nå ud til alle mennesker med budskabet om Jesus Kristus, også de, der stod uden for det organiserede samfund. Det engelske samfund var i midten af 1700-tallet i kraftig forandring pga. industrialiseringen. Wesley satte en bevægelse i gang, fordi han forstod at tilpasse sin mission til et dynamisk samfund. Wesley og de prædikanter, han efterhånden samlede om sig, brugte det meste af deres tid på at rejse rundt og holde gudstjenester og møder for massevis af mennesker. På den måde nåede metodismen flere mennesker, end den engelske kirke formåede.

En kirke blev til

John Wesley samlede den metodistiske bevægelse i selskaber. I disse metodistselskaber mødtes man for at bede, opmuntre og hjælpe hinanden til frelse i Jesus Kristus. Wesley ønskede, at den metodistiske organisation forblev inden for den engelske kirke. Metodister var afhængige af den engelske kirkes præster for at kunne modtage dåb og nadver.Da de nordamerikanske kolonier frigjorde sig fra England i 1776, forsvandt den engelske kirke fra det nordamerikanske kontinent. Metodister i Amerika stod derfor uden præster, og Wesley følte sig tvunget til at ordinere præster indenfor den metodistiske bevægelse til Amerika. I 1784 dannedes The Methodist Episcopal Church i Amerika.

En social bevægelse

John Wesleys omsorg for de fattige og marginaliserede var stor allerede fra hans ungdom af. Han gik desuden til angreb mod drukkenskab, smugling og slaveri. Den metodistiske bevægelse nåede i højere grad ud til de brede lag af befolkningen, end den etablerede kirke i England formåede, og mange metodistprædikanter blev arbejderpolitikere.

Hvor kommer navnet metodisme fra?

Metodismens stifter John Wesley samlede nogle ivrige præstestuderende omkring sig. Det blev til en gruppe, der studerede Bibelen og bad flittigt, hjalp fængselsfanger og fattige. De øvede sig på at leve et disciplineret og metodisk trosliv. Derfor fik de øgenavnet "metodister". Navnet hang ved og blev til en officiel kirkebetegnelse.