Økonomi i Jerusalemskirken

Kære medlemmer og venner af Jerusalemskirken.

Her i årets sidste måneder er det også tid til at tænke på menighedens økonomi, så vi i fællesskab kan komme i mål med 2019. Mange bruger faste overførsler til at bidrage. Det er en ordning Finansudvalget gerne ser brugt meget, da det giver løbende indtægter og større sikkerhed for budgettet. Hvis du ikke allerede får din bank til fast at overføre et månedligt beløb, kan du aftale det med dem eller selv ordne det i din Netbank. Som frikirke er vi helt afhængige af frivillige bidrag. Hvis du ikke allerede giver noget i dag, vil vi opfordre dig til at begynde. Som et pejlemærke for, hvor meget du mindst bør betale, anbefaler menighedsrådet 500,- kr om måneden. Pensionister og studerende kan betale mindre.

I forhold til SKAT, er der flere muligheder for at du kan få fradrag: Bidrag over 16.300 kr. årligt Du kan have en ”Forpligtelseserklæring”, hvor du binder dig til at betale et fast beløb eller et beløb afhængig af din indkomst. Aftalen løber i 10 år. Du kan få en aftale, ved at henvende dig til kassereren, som også kan vejlede dig ift. Hvilken ordning, der passer dig bedst. Kassereren indberetter dit årlige bidrag til SKAT, så du kan fradrage det i din skattepligtige indkomst. Bidrag op til 16.300 kr. årligt Hvis du indbetaler op til 16.300 kr., kan du få fradrag for dette beløb.

Du skal markere dit bidrag tydeligt med navn eller medlemsnummer, så kassereren kan indberette beløbet til SKAT. Indbetaling kan ske både ved kuverter til kollekten, MobilePay eller bankoverførsel. For begge ordninger gælder, at beløbet skal være indbetalt inden nytår for at kunne fradrages. Du er velkommen til at kontakte kasserer, Beatrice Wittlinger for nærmere oplysninger. Du kan også kontakte Beatrice for oplysninger om hvor meget du har betalt i år. Bank konto nr. 4180 - 4360214079 MobilePay 50549

Menighedens kasserer: Beatrice Wittlinger tlf. 35109065, e-mail: beatricewittlinger@gmail.com. Finanskomiteen ønsker alle god jul og godt nytår med tak for alle bidrag i det forgangne år.

På finansudvalgets vegne
Mads Kamp Hansen