Vision, mission, værdier og planer


Det grundlæggende om Jerusalemskirken

Det er Jerusalemskirkens vision at være en voksende oase i København. Vi ser vores kirke som et sted for storbyens mennesker, hvor livet og troen næres af Guds Ånd og mennesker finder styrke i budskabet om Guds kærlighed i Kristus. Styrke til at leve som Guds elskede børn, styrke til at være noget for hinanden, styrke til at tjene i fællesskab med hinanden, styrke til at påvirke deres omgivelser med godhed, omsorg og handlekraftig tro.

 

Derfor er vores mission, vores kerneopgave, også at nå mennesker i København med budskabet om Jesus Kristus. Det er Jesus, der er vores forbillede. Det er Jesus, der skal forkyndes. Det er Jesus der skal være i centrum for menighedens fællesskab.

I arbejdet med Jerusalemskirkens værdier er det tydeligt, at værdierne for menigheden ikke kommer ud af den blå luft. De er ikke bare vores egen opfindelse. Åndelighed, engagement, fællesskab og frihed er grundlæggende byggesten for vores kirke, fordi de har rødder dybt i beretningen om Jesus Kristus. Hvis vores fællesskab skal være centreret om Jesus, hvis vi vil nå mennesker i København med budskabet, hvis vi skal være en voksende oase, så må vi bæres af værdier, så må vi have en kultur i kirken, der formes af disse værdier.

Med det i baghovedet har ledergruppen udarbejdet en plan for menighedens arbejde det kommende år. Planen er struktureret omkring de 3 overordnede ting, vi tror er de vigtigste for en kirke der vil vokse, både i antal medlemmer og i dybden med den enkeltes kristne tro. At nå nye mennesker, at integrere nye mennesker i tro og kirke og at udvikle modne kristne (disciple) og aktivere dem i tjeneste. Planen fortæller ikke om alt vi gør i Jerusalemskirken. Vi nævner her de prioriterede, nye, eller forstærkede indsatser for 2012-13.

Fokusområder og planer

Vi vil nå nye mennesker

 • Det vil vi gøre
  • Gennem Gospelkirkens gudstjenester og events.
  • Ved at blive stadig bedre til at bruge hjemmeside og Facebook til at skabe opmærksomhed om vores gudstjenester og events. Menighedens nye flotte hjemmeside præsenteres på halvårsmødet.
  • Ved at skabe et nyt bredt internationalt miljø for engelsktalende fra hele verden.
  • Ved at forstærke indsatsen for at nå flere børn og familier gennem børnekirken. Vi planlægger en dåbssøndag d. 13. januar og bedre PR for børnekirken.
  • Ved at fortsat at udvikle menighedens gudstjenester. Vi vil integrere mennesker i tro og kirke Det vil vi gøre
  • Ved at fokusere arbejdet med gospelkirkeprojektet på at engagere gospelfolket i at tage større, også økonomisk, ansvar for deres gospelkirke.
  • Ved at bruge kirkefrokosten målrettet til at knytte kontakter til nye mennesker. Vi opfordrer alle til at blande sig med hinanden ved bordene, ældre og unge, familier og enlige, gamle og nye medlemmer, osv.
  • Ved at støtte udviklingen af stadigt flere uformelle aktiviteter der samler metodister og deres venner om godt samvær med mulighed for at pege på Jerusalemskirken, som et attraktivt sted. I øjeblikket findes der en løbeklub, en biografklub, en stor gruppe framnäsdyrkere og vekslende tilbud for børnefamilier, samt en strøm af hyggeaftner i Carsten Bjernos kolonihave. :-)
  • Ved at se på muligheden for en ”mentorordning” for nye medlemmer, der kan støtte deres integrering i menighedens fællesskab.

Vi vil udvikle modne kristne og aktivere dem i tjeneste

 • Det vil vi gøre
  • Ved nye tilbud om smågrupper for nye medlemmer, der fokuserer på trosudvikling og discipelskab. • Ved en ny synliggørelse af mulighederne for at gøre en frivillig indsats i kirken. Det nye KAT-team (Kommunikations og Administrations Team) arbejder med at lave oversigter over alle, store og små, opgaver og skabe tilhørende information om kontaktpersoner m.m. Hjemmesiden vil blive brugt som stedet, hvor denne information kan findes.
  • Ved at udvikle er nyt bibelstudiemateriale om Jerusalemskirkens værdier.
  • Ved at sende minimum 20 ledere og kommende ledere på School of Congregational Development 2013. (Denne konference afholdes d. 10. til 13. oktober i Jerusalemskirken)

Jerusalemskirkens værdier

Jerusalemskirken opfatter sig selv som en del af Guds kirke, der er kaldet til at leve i kraft af Guds ånd og virke for at synliggøre Guds kærlighed. Derfor bæres vi af nogle grundlæggende værdier, som vi forstår som naturlige konsekvenser af det kristne budskab. Disse værdier er:

 • Åndelighed – vi vil søge Gud gennem gudstjeneste, bøn og samtale.

 • Engagement – vi vil med glæde og ansvarlighed løfte opgaver sammen.

 • Fællesskab – vi vil være en menighed, der er åben, tryg og rummelig som Guds kærlighed.

 • Frihed – vi vil i tro og tvivl søge og tage chancer for Guds rige.

Har du lyst til at være med?