Gudstjenesten

Omkring Jerusalemskirkens gudstjenester er der brug for mange forskellige tjenester.

Musik
Kan du spille et instrument eller synge? Jerusalemskirken har brug for mennesker der vil stille deres talent til rådighed for tilbedelsen og ledsagelsen af lovsange og salmer. Vi lægger os ikke fast på en bestemt musikstil, men er åbne for mange slags musik. Vi har for tiden et lovsangsband. Vi har også brug for solister og folk der kan spille til fællessange.
Henvendelse til Ole Birch via ole.birch(at)metodistkirken.dk

Kirkekor
En gang om måneden medvirker kirkekoret i gudstjenesten. Kirkekoret synger flerstemmige salmer og sange. De øver mandag aften.
Henvendelse til Kirsten Fredsby via fredsby(at)live.dk

Kirkeværter
Er du god til at få mennesker til at føle sig velkommen? Kirkeværterne møder folk i døren og giver gudstjenestedeltagerne det vigtige første indtryk af Jerusalemskirken. Kirkeværterne arbejder sammen to og to om én måneds gudstjenester.
Henvendelse til Kirsten Fredsby via fredsby(at)live.dk

Kirkefrokost
Vil du glæde andre med et godt måltid mad? De fleste søndage er der et hold frivillige, der glæder kirkegængerne med en let frokost til 30 kr. Kirkefrokosten er ikke bare et spørgsmål om billig mad, det handler om at skabe et rum for fællesskab og en mulighed for nye mennesker til at komme nærmere på menigheden.
Henvendelse til Elisabeth Flinck via eflinck(at)gmail.com

Klokker
Har du en hemmelig drøm om at ringe med kirkeklokkerne på den gammeldags måde, med reb og muskelkraft? Søndag formiddag og i forbindelse med bryllup og begravelse er der brug for klokkere. Henvendelse til Carsten Bjerno via carstenbjerno(at)gmail.com

Kirkebetjentafløser
Kirkebetjenten sørger almindeligvis for de praktiske ting i forbindelse med vore gudstjenester. Ind i mellem er der brug for en afløser. Arbejdet består i at gøre kirkerummet klar til gudstjeneste (lys, lyd, nadver, døre, salmenumre m.m.) og styre lydanlægget under gudstjenesten.
Henvendelse til Andreas Olesen via andreasviumolesen(at)hotmail.com

Forkyndelse og gudstjenesteledelse
Har du lyst til at være med til at forme Jerusalemskirkens gudstjeneste? Har du kreative idéer til, hvordan gudstjenesten kan nå flere mennesker og give mulighed for dybere tro? Det er menighedens præster, der leder gudstjenestearbejdet, men i Metodistkirken er der tradition for at inddrage lægfolk i arbejdet. Hvis du virkelig vil dygtiggøre dig, anbefaler vi, at du tilmelder dig et lægprædikantkursus som over to år udruster dig til arbejdet med forkyndelse og undervisning.
Henvendelse vedr. forkyndelse og gudstjenesteledelse til Ole Birch via ole.birch(at)metodistkirken.dk

Blomster
Vil du være med i en gruppe der sørger for blomster til kirkerummet?
Henvendelse til Kirsten Fredsby via fredsby(at)live.dk

Forbønsgruppen
Har du et stort hjerte for andre og vil du være med til at betjene dem med forbøn? Forbønsgruppen stiller sig til rådighed for forbøn under og efter gudstjenesterne i Jerusalemskirken. De arrangerer også meditative gudstjenester nogle gange om året.
Henvendelse til Gitte Tvilling via gitte(at)tvilling.dk