Kommunikation og administration

Kommunikation
Jerusalemskirken har brug for meget kommunikation. Vi har en flot hjemmeside, vi er aktive på Facebook, og vi trykker løbende foldere og plakater. Menighedens Kommunikative og Administrative Team (KAT) laver, sammen med præsterne, meget af dette arbejde. Der er brug for personer, der vil skabe god annoncering på alle platforme og finde de gode historier fra vore mange aktiviteter. Kan du skrive? Kan du tage gode billeder? Har du lyst til at optage og redigere video fra vore gudstjenester og andre anledninger? Henvendelse til Ole Birch via ole.birch(at)metodistkirken.dk

Administration
Hver uge er forskellige frivillige i gang med at løse forskellige administrative opgaver. De fører medlemslister, pakker breve, sørger for kontorartikler, koordinerer andre frivillige og hjælper præsterne med små og store opgaver.
Henvendelse til Karna Bræstrup via Karnabrastrup(at)hotmail.com