Aftale med folkekirken

ÉN TRO, ÉN DÅB, ÉN NÅDE

Rapport fra bilateral dialog mellem Metodistkirken i Danmark og Den Danske Folkekirke

Citat fra rapportens introduktion

Nærværende aftale mellem Metodistkirken i Danmark og Den danske Folkekirke er et resultat af flere års læresamtaler mellem de to kirkesamfund.

Baggrunden for påbegyndelsen af læresamtaler mellem kirkerne var, at selvom begge havde tilsluttet sig Kirkefællesskabet af reformatoriske kirker i Europa, Metodistkirken i 1994 og Folkekirken i 2001, manglende der en regional dansk udmøntning af denne fælles tilslutning til det europæiske kirkefællesskab.

De to kirkesamfund har ført samtaler med hinanden fra slutningen af 2011 og frem til sommeren 2017. I denne
periode er der afholdt en række møder, hvis fokus har været studier og drøftelser af centrale lærespørgsmål.

Begge kirkesamfund har fundet det nyttigt at gå ind i en grundig drøftelse af centrale lærespørgsmål for derigennem at nå frem til en dybere forståelse for hinandens teologiske
grundlag og kirkelige praksis.

Naturligt koncentrerede samtalerne sig om emnerne retfærdiggørelse, dåb og medlemskab, nadver, embedssyn og
kirkesyn. Prioriteringen af emnerne og den måde, hvorpå disse emner greb ind i hinanden, viste kirkernes fælles
reformatoriske baggrund. I mindre omfang blev dog også andre emner berørt. De behandlede emner og samtalerne herom anses for at være fyldestgørende for nærværende aftale og er i forlængelse af den aftale, som er indgået ved kirkernes respektive tiltrædelse af Leuenberg Konkordien.

Den foreliggende rapport fra samtalerne mellem Metodistkirken i Danmark og Den danske Folkekirke rummer
dels den egentlige aftale, der gennemgår hovedpunkterne i Metodistkirkens og Folkekirkens fælles syn på det indbyrdes forhold, dels en historisk del, der fremstiller baggrunden for
kirkesamfundenes opståen og udvikling i Danmark og beskriver, hvordan kirkerne har udviklet sig teologisk.

Dette websted benytter cookies. Cookies er små tekstfiler, der bliver lagt i din browser af de hjemmesider, du besøger. Cookies hjælper med at forbedre din oplevelse, når du bruger vores hjemmeside.  Læs mere